RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 9 października 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 9.10.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

  1. HABILITACJE
  1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

                  a) dr. Markowi Kochanowi

                  b) dr Laurze Polkowskiej

  1. DOKTORATY
  1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
    1. mgr. Daniela Ciesielskiego
    2. mgr Marty Skury
    3. mgr Agaty Zborowskiej
  2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
    1. mgr Marty Bukowieckiej
    2. mgr Emilii Kolinko
    3. mgr Marii Kuc
    4. mgr Agnieszki Wiltos
  3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Clary Zgoła.
  4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
    1. mgr. Marka Grajka
    2. mgr. Michała Zdunika

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 27 września 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu dr Joanny Prędoty w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW, powołanie eksperta zewnętrznego.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
  6. Korekta programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna.
  7. Korekta programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
  8. Korekta uchwały rekrutacyjnej na studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na rok akademicki 2019/2020.
  9. Doprecyzowanie w programie studiów doktoranckich zapisu dotyczącego egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej
  10. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków do Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
  11. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014