RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 15 stycznia 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 15.01.2019 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. HABILITACJE

  1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr. Karola Samsela.

II. DOKTORATY

  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
    1. mgr. Janowi Borowiczowi (+wyróżnienie)
    2. mgr Małgorzacie Glinickiej
    3. mgr Justynie Schollenberger (+wyróżnienie)
    4. mgr Clarze Zgoła (+wyróżnienie)
  2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
    1.  mgr Joanny Kozioł
    2. mgr Kamili Potockiej-Pirosz
    3. mgr Martyny Sabały
    4. mgr Marzeny Szugiero
  3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
    1. mgr Anety Daszuty
    2. mgr Mai Dobiasz-Krysiak
    3. mgr Katarzyny Dźwigały
    4. mgr Beaty Górskiej-Szkop
    5. mgr. Grzegorza Grabskiego
    6. mgr. Pawła Jaskulskiego
    7. mgr Agnieszki Wąsik
  4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka:
    1. mgr Aleksandry Horeckiej
    2. mgr Heleny Markowskiej-Fulary
    3. mgr Katarzyny Sornat
    4. mgr Anny Steliżuk
    5. mgr Anety Syty
    6. mgr. Łukasza Żurka
  5. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Doroty Ogrodzkiej.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 11 grudnia 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Informacja Dziekana o złożeniu wniosku o nadanie prof. dr hab. Halinie Karaś statusu profesora zwyczajnego.
  4. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  5. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Sandry Užule-Fons na stanowisko asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego UW.   
  8. Opinia Rady Wydziału   w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  9. Zmiana w składzie Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe".
  10. Sprawy bieżące Wydziału.
  11. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014