RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 13 listopada 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 13.11.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

  1. HABILITACJE
  1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Placie.
  1. DOKTORATY
  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
    1. mgr Agnieszce Borowiec (+wyróżnienie)
    2. mgr Katarzynie Lesicz-Stanisławskiej
    3. mgr Marcie Skurze
    4. mgr Katarzynie Westermark (+wyróżnienie)
  2. Sprawa przyjęcia obrony i nadania lub odmowy nadania stopnia doktora mgr. Danielowi Ciesielskiemu.
  3. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
    1. mgr. Igora Barkowskiego
    2. mgr. Jana Borowicza
    3. mgr Sylwii Chutnik
    4. mgr Małgorzaty Glinickiej
    5. mgr Justyny Schollenberger
    6. mgr Anny Wajdy
  4. Warunkowe przyjęcie i dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej mgr Clary Zgoła.
  5. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
    1. mgr Kamili Potockiej-Pirosz
    2. mgr Aleksandry Potockiej-Woźniak
    3. mgr. Jana Zdunika
  6. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego mgr Zofii Leszczyńskiej.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 9 października 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Uzupełnienie składu Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału w kadencji 2016-2020.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu prof. dr. hab. Leszka Kolankiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
  5. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  6. Powołanie pracowni „Dokumentacja życia literackiego i edytorstwa tekstów poromantycznych" w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  7. Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.
  8. Sprawozdanie dziekana z realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2017/2018.
  9. Zmiana w składzie Redakcji czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo".
  10. Zmiana w składzie  Redakcji czasopisma „Zeszyty Łużyckie".
  11. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014