RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 12 kwietnia 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Leszczyńskiemu, prof. UW.

II. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Bożeny Adamowicz-Iglińskiej.

III. DOKTORATY

  1. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
    1. mgr. Pawła Dobrosielskiego
    2. mgr Olgi Masiuk
    3. mgr Karoliny Wierel

CZĘŚĆ II godz. 16.45

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15 marca 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Wybór kandydatów Rady Wydziału Polonistyki UW do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzentów dorobku naukowego do przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Marka Łazińskiego, prof. UW w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Grzegorza Godlewskiego, prof. UW w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr Ewy Wolańskiej w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowiska wykładowców w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
  8. Zmiana w składzie Komitetu Redakcyjnego Prac Filologicznych. Literaturoznawstwa.
  9. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  10. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014