RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 13 października 2020 r.
Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2020 r.
Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2015 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 13.01.2015 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Radosławowi Pawelcowi, prof. UW oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

 1. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej dr. Marcina Napiórkowskiego.

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Małgorzacie Czajkowskiej-Kisil.
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej mgr Justyny Poznańskiej.
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr. Michała Bandury
  2. mgr. Jakuba Filonka
  3. mgr Sylwii Łozińskiej
  4. mgr Joanny Majewskiej

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Wręczenie dyplomów z wyróżnieniem.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 16.12.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w składzie Komisji Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2012-2016.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w składzie Komisji Bibliotecznej na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2012-2016.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania w Instytucie Literatury Polskiej UW Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW Pracowni Obserwatorium etyki słowa.
 7. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w 2014 roku.
 8. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w 2014 roku.
 9. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 10. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2013/2014