RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 12 maja 2015 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 14.04.2015 r.

Część I godz. 16.00

  1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Zmiana Przewodniczącego Zespołu Rady Wydziału w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora:

a) dr. hab. Radosławowi Pawelcowi, prof. UW
b) dr. hab. Tomaszowi Wójcikowi, prof. UW

  1. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej dr Iwony Kurz.

  1. DOKTORATY
  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
    1. mgr Magdzie Szcześniak (+wyróżnienie)
    2. mgr. Janowi Wiślickiemu
  2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej:
    1. mgr Joanny Budkiewicz-Żeberskiej
    2. mgr Moniki Czekańskiej
    3. mgr. Jakuba Filonika
    4. mgr Anny Gumkowskiej
    5. mgr Joanny Majewskiej
    6. mgr. Xawerego Stańczyka
  3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
    1. mgr Aleksandry Święckiej
    2. mgr Justyny Żulewskiej
  4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
    1. mgr Magdy Nabiałek
    2. mgr Pauliny Potasińskiej

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14.04.2015 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w składzie Komisji Nauki na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2012-2016.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Zieniewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Matyldy Szewczyk na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Morawskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Marty Chojnackiej-Kuraś na stanowisku asystenta w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zgłoszenia książki prof. dr. hab. Andrzeja Mencwela do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.
  8. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania w Instytucie Literatury Polskiej UW Pracowni Historii Dramatu 1864-1918.
  9. Korekta programu studiów podyplomowych Polszczyzna a przekład w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW.
  10. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  11. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2013/2014