RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2017 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 12.12.2017 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. HABILITACJE

  1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Marcie Zimniak-Hałajko
  2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr. Andrzeja Kijowskiego.

II. DOKTORATY

  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
    1. mgr Marcie-Cmiel-Bażant (+wyróżnienie)
    2. mgr Katarzynie Maciejak (+wyróżnienie)
    3. mgr Małgorzacie Popiało
  2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
    1. mgr. Valerya Butevycha
    2. mgr Urszuli Swobody-Rydz
  3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
    1. mgr Anny Kurowickiej
    2. mgr Karoliny Pożogi
    3. mgr Rozalii Słodyczyk
  4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
    1. mgr. Daniela Ciesielskiego
    2. mgr Marty Gołdy
    3. mgr Doroty Samsonowicz-Kaczmarek
    4. mgr Pawła Stroińskiego

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 listopada 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmian w składzie Komisji Oceniającej Samodzielnych Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020.
  3. Powołanie Komisji Konkursowej na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  4. Korekta programu studiów na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie prowadzonych na Wydziale Polonistyki UW.
  5. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  6. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014