RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 12 listopada 2013 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 12.11.2013 r.

Część I godz 16.00

I. HABILITACJE

  1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenie terminu kolokwium dr Agnieszki Karpowicz.
  2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej dr Agnieszki Graff-Osser.

II. DOKTORATY

  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
    1. mgr Annie Boguskiej (+wyróżnienie)
    2. mgr. Karolowi Hryniewiczowi
    3. mgr Magdzie Szybiak
  2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
    1. mgr Weroniki Kosteckiej
    2. mgr. Konrada Kowalczyka
    3. mgr Anny Kubickiej
    4. mgr Joanny Kubickiej
    5. mgr Zuzanny Ossowskiej
  3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
    1. mgr Bożeny Itoi
    2. mgr. Piotra Ślusarczyka
    3. mgr Alicji Wójcickiej
  4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
    1. mgr. Macieja Jaworskiego
    2. mgr. Jakuba Skrzeka
  5. Zmiana przewodniczącego Komisji Językoznawczej II.

Część II godz 16.45

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15.10.2013 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Anny Kiermut na stanowisku wykładowcy w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
  3. Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Polonistyki UW.
  4. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  5. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.