RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 13 października 2020 r.
Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2020 r.
Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 15 października 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 15.10.2019 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. DOKTORATY
 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej:
 1. dr. Jacka Pająka
 2. mgr Anny Perzyńskiej
 3. mgr. Macieja Skowery
 4. mgr. Bogusława Zagórskiego
 1. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Łukaszewicz.
 2. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Piotra Fortuny.

CZĘŚĆ II godz. 16.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 26 września 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.
 4. Sprawy bieżące Wydziału.
 5. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014