RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 13 października 2020 r.
Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2020 r.
Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 10.12.2019 R.

CZĘŚĆ I, godz. 16.00.

I DOKTORATY

  1. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Izabelli Ławeckiej.

CZĘŚĆ II, godz. 16.30

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 12 listopada 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
  4. Wybory członków Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW.
  5. Dostosowanie programów kształcenia nauczycieli do obowiązujących standardów kształcenia.
  6. Sprawy bieżące Wydziału.
  7. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014