Rada Dydaktyczna

Skład Rady Dydaktycznej:

Nauczyciele akademiccy

 1. Przewodniczący – kierownik jednostki dydaktycznej: dr Łukasz Książyk
 2. Zastępczyni przewodniczącego – dr hab. Marta Zimniak-Hałajko
 3. Dr hab. Magdalena Bogusławska
 4. Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 5. Dr Zofia Dworakowska
 6. Dr Maciej Falski
 7. Dr hab. Justyna Garczyńska
 8. Mgr Inga Grześczak
 9. Mgr Marta Grzybowska
 10. Dr hab. Elżbieta Kaczmarska
 11. Dr hab. Monika Kresa
 12. Dr hab. Jan Kwapisz
 13. Dr Marcin Leszczyński
 14. Dr Sylwia Łozińska
 15. Mgr Monika Mikuła
 16. Prof. dr hab. Witold Sadowski
 17. Dr Dorota Sosnowska
 18. Dr hab. Marzena Stępień
 19. Dr Joanna Tabor-Książyk
 20. Dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
 21. Doc. dr Tomasz Wroczyński
 22. Dr hab. Magdalena Zawisławska

Przedstawiciele doktorantów

 1. Mgr Beata Gatyńska-Cywińska
 2. Mgr Adrianna Karbowiak
 3. Mgr Daniel Sunderland

Przedstawiciele studentów

 1. Natalia Dzięgielewska
 2. Wiktoria Elżbieta Głozak
 3. Nikołaj Dymitrij Korgol-Sowiński
 4. Alicja Kinga Kulawiak
 5. Aleksandra Julia Laskus
 6. Weronika Piersa
 7. Łukasz Mikołaj Suski
 8. Dominika Urban
 9. Zuzanna Wasiak