Program studiów w roku ak. 2017/2018

Rok I – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

 

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

 

Zaliczenie

 

Egzamin

 

ECTS

HLP – Staropolska i Oświecenie

40

40

Z

E

10

Poetyka i analiza dzieła literackiego

40

20

Z

E

10

Wprowadzenie do nauki o literaturze (NOL)

10

 

Z

 

2

Gramatyka opisowa języka polskiego (GOJP) I

40

40

Z

E

10

Kultura języka polskiego (KJP)I

20

20

Z

E

5

Wprowadzenie do językoznawstwa synchronicznego (WdJS)

20

 

Z

 

3

Tradycje antyczne/biblijne

20

 

Z

 

3

Propedeutyka języka łacińskiego

40

 

Z

 

5

Historia literatury polskiej 1918-1945

 

20

Z

 

2

Historia filozofii

 

40

Z

 

3

Warsztat pracy naukowej

20

 

Z

 

2

Technologie informacyjne

 

2+18 przez Internet

Z

 

2

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

2

Obowiązkowe szkolenie  BHP

 

4

Z

 

0,5

Podstawy  ochrony własności intelektualnej

 

4przez Internet

Z

 

0,5

 

Rok II – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

 

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

 

Zaliczenie

 

Egzamin

 

ECTS

HLP Romantyzm

40

20

Z

E

10

Analiza dzieła literackiego

(An. Lit.)

20

 

Z

 

3

GOJP II

20

20

Z

Zaliczenie na ocenę

5

Kultura języka polskiego (KJP) II

20

20

 

E

5

Wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego (Diach.)

20

20

Z

 

6

Wiedza o kulturze I

(WOK I)

20

20

Z

 

4

Wprowadzenie do komparatystyki

20

20

Z

E

5

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

3

Lektorat

40

 

Z

 

2

 

Rok III – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

 

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

 

Zaliczenie

 

Egzamin

 

ECTS

Historia filozofii

 

20

Z

 

3

HLP po roku 1864

40

20

Z

E

10

HLP XX w.

 

40

Z

 

4

Elementy teorii literatury

 

20

Z

 

3

Dialektologia

10

 

Z

 

2

Historia Polski

 

20

Z

 

3

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

3

Wykład uzupełniający

 

10

Z

 

2

Lektorat

40

 

Z

(E)

2

Seminarium licencjackie

40

 

Z

 

10

Praktyki kierunkowe – minimum

4 tygodnie (do wyboru)

 

 

 

 

4

 

Rok I – studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

 

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

 

Zaliczenie

 

Egzamin

 

ECTS

Literatura polska lat 1918-1945

20

 

Z

E

5

Literatura polska lat 1945-1989

20

 

Z

E

5

Literatura polska do 1918 r. w świetle nowych badań

 

40

Z

 

5

Teoria literatury

20

20

Z

E

10

Metodologia badań filologicznych

(do wyboru jeden cykl):

a) metodologia badań literackich

b) metodologia badań językoznawczych – synchronia

c) metodologia badań językoznawczych - diachronia

 

 

 

 

20

Z

 

 

 

 

3

Analiza komparatystyczna

20

 

Z

 

3

Filozofia dla filologii

 

40

Z

 

4

Gramatyka historyczna języka polskiego (GHJP)

20

20

Z

E

10

Analiza tekstów staropolskich

20

 

Z

 

3

Opracowanie językowe tekstu naukowego

20

 

Z

 

4

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

 

3

Seminarium magisterskie

40

 

Z

 

5

 

Rok II – studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

 

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

 

Zaliczenie

 

Egzamin

 

ECTS

Współczesna krytyka artystyczna

 

20

Z

 

3

Historia języka polskiego (HJP)

20

20

Z

E

10

Literatura popularna

 

20

Z

 

3

Literatura najnowsza

20

 

 

E

5

Językoznawstwo ogólne

 

20

Z

E

5

Konwersatorium I translatologiczne (do wyboru)

20

 

Z

 

 

3

Konwersatorium II (do wyboru)

20

 

Z

 

 

3

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

 

3

Seminarium magisterskie

40

 

Z

 

25