PRAKTYKI ERASMUS

ERASMUS+ - STUDENCKIE PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2018/2019

Wydziałowe zasady kierowania studentów i doktorantów na praktyki zagraniczne SMP w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 [pdf]

Ogólne  zasady  kwalifikacji  studentów  i doktorantów ubiegających się o fundusze  Erasmus+  (wsparcie indywidualne - SMP) oraz kierowania na praktykę zagraniczną [pdf]

Liczba miejsc oferowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW wynosi 139 (stan 12 marca 2019 roku) [pdf]

Więcej informacji na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UW

UWAGA! Wydłużenie okresu finansowania praktyk do 300 dni [pdf]

 

ERASMUS+ - ABSOLWENCKIE PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2018/2019

Wydziałowe zasady kierowania studentów i doktorantów na praktyki zagraniczne SMPA w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 [pdf]

Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów [pdf]

Liczba miejsc oferowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW wynosi 43 (stan 12 marca 2019 roku) [pdf] <- 2018 SMPA miejsca

Więcej informacji na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UW

 

ERASMUS+ - STUDENCKIE PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2017/2018

Wydziałowe zasady kierowania studentów i doktorantów na praktyki zagraniczne SMP w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 [pdf]

Ogólne  zasady  kwalifikacji  studentów  i doktorantów ubiegających się o fundusze  Erasmus+  (wsparcie indywidualne - SMP) oraz kierowania na praktykę zagraniczną [pdf]

Liczba miejsc oferowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW wynosi 30 (stan 27 czerwca 2018 roku) [pdf]

Więcej informacji na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UW

UWAGA! Wydłużenie okresu finansowania praktyk do 180 dni [pdf]

 

ERASMUS+ - ABSOLWENCKIE PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2017/2018

Wydziałowe zasady kierowania studentów i doktorantów na praktyki zagraniczne SMPA w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 [pdf]

Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów [pdf] 

Liczba miejsc oferowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW wynosi 17 (stan 27 czerwca 2018 roku) [pdf]

Więcej informacji na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UW (http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu)

 

OFERTY PRAKTYK

Sam znajdujesz miejsce, do którego chcesz wyjechać na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. Możesz także skorzystać z baz instytucji, które oferują praktyki stypendystom programu: