OGŁOSZENIA

Spotkania dla studentów zagranicznych

Drogi Studencie,

Welcome Point ma zaszczyt zaprosić Cię do udziału w serii spotkań inaugurujących rok akademicki 2020/2020 – Online Welcome Week, które odbędą się w dniach od 6 do 9 października br.

Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń znajdziesz na naszej stronie: http://welcome.uw.edu.pl/online-welcome-week/

Online Welcome Week rozpoczynają dwa spotkania Welcome Day, zarówno z j.polskim (6. października), jak i angielskim (7. października).

Podczas spotkania dowiesz się najważniejszych rzeczy o Uniwersytecie, jego strukturze i podstawowych zasadach. Przekażemy Ci również wiele cennych informacji o możliwościach, jakie czekają na Ciebie jako członka uniwersyteckiej społeczności.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza online: https://forms.gle/18t6unQuc5AtfvZ67 (na spotkanie w j. polskim).

Zarejestruj się już teraz. Dołącz także do naszego wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/330452374953874/

Do zobaczenia!

Komunikat kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zajęć w semestrze zimowym na Wydziale Polonistyki

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 206 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września
2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na Wydziale Polonistyki będą prowadzone w trybie zdalnym.

Na podstawie paragrafu 3. wyżej wymienionego zarządzenia do prowadzenia w trybie stacjonarnym – z zachowaniem obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego – dopuszcza się zajęcia, na których uzyskanie zakładanych efektów uczenia się w trybie zdalnym jest niemożliwe:

 1. Nauka polskiego języka migowego (I-II rok studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego)
 2. Warsztaty komunikacyjne I (II rok studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego)
 3. Dykcja i autokorekcja (I rok studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna)
 4. Zajęcia kliniczne oferowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna)
 5. Podstawy produkcji muzycznej i wizualnej (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
 6. Czytanie obrazów (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
 7. Metody pracy z grupą (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
 8. Śpiewalnia – warsztat śpiewu głosem naturalnym (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
 9. Niezbędnik aktywnego mieszkańca (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
 10. Praktyki (wszystkie kierunki studiów)

Ponadto – jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli – po 15 listopada 2020 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym innych wybranych zajęć (seminariów, konwersatoriów, warsztatów, ćwiczeń i lektoratów) na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki, pod warunkiem wyrażenia zgody na (jednorazową lub wielokrotną) zmianę trybu zdalnego na stacjonarny przez wszystkich uczestników zajęć (zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów) oraz uzyskania zgody kierownika jednostki dydaktycznej. Zamiar zmiany trybu prowadzenia zajęć powinien być przez prowadzącego zajęcia zgłoszony kierownikowi jednostki dydaktycznej przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego w budynkach Wydziału Polonistyki decyzja kierownika jednostki dydaktycznej musi zostać wcześniej skonsultowana z kierownikiem organizacyjnym jednostki (dziekanem) oraz Radą Samorządu Studentów. Zmiana trybu prowadzenia zajęć nie może studentom uniemożliwić uczestnictwa w innych zajęciach, na które są zapisani.

Po 15 listopada 2020 r. za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej dopuszczona zostanie możliwość odbywania konsultacji i dyżurów dydaktycznych w obiektach Wydziału Polonistyki, jeżeli zachowane zostaną wymogi higieniczno-sanitarne zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

                                           dr Łukasz Książyk

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje kolejne warsztaty online dla zagranicznych studentów i studentek. Głównym celem spotkania jest zapoznanie studentów ze strukturą Uniwersytetu oraz elementami komunikacji interkulturowej. Ponadto będzie to dla studentów wspaniała okazja do integracji i poznania rówieśników.

Dear Students,

We would like to invite you to the Cultural Orientation at UW workshop, organized by the Welcome Point.

The main goal of this free event is to provide all newcomers with tools that will ease their life in a new place at the very beginning, when help is much needed. However, if you are not a new student but are interested in the topic and the structure of the University of Warsaw still seems complicated to you, feel free to join.

During the workshop we will discuss the following topics:

 • How cultural differences influence daily communication in the academic community.
 • The structure of the University of Warsaw.
 • Communication with academic and administrative staff: dos and don'ts.
 • Studying at the University of Warsaw from a foreigner perspective.
 • Intercultural communication: useful tips and tools.

We are planning two editions of the workshops:
 

 • 28-29  September for first-year long term students of the first-cycle (BA), students of 1st, 2nd and 3rd year of uniform master level studies and doctoral candidates
 • 1-2 October for long term students of 2nd and 3rd year of the first cycle (BA), long term students of the second cycle (MA), long term students of 4th and 5th year of uniform master level studies


The workshop will be held online from 10 am. to 1:30 pm.

Cultural Orientation Workshop at UW (1– 2 of October) is organized within the Integrated Development Programme at the University of Warsaw and is funded by European Social Fund.

If you are interested, please read more information how to register on our website:
http://welcome.uw.edu.pl/cultural-orientation-at-uw-practical-workshops-for-international-students-2020/

Please also join our Facebook event:
https://www.facebook.com/events/822559201816779/

The new academic year is about to begin and we are going to prepare for you a series of different events. Please follow our offer on our website: http://welcome.uw.edu.pl/

Kind regards,
Welcome Point UW

 


 

Żegnamy prof. Marię Janion

Społeczność Wydziału Polonistyki z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci prof. Marii Janion, humanistki, badaczki literatury, wybitnej znawczyni polskiego i europejskiego romantyzmu. Jej pogrzeb odbędzie się 4 września 2020 r. o godz. 12.00 w Warszawie na Powązkach Wojskowych. Pani Profesor zostanie pochowana w tzw. Alei Profesorskiej.

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki UW od 17.08 do 21.08 dyżuruje jedynie telefonicznie. Pod numer: 22 55 21 028 można dzwonić w środę, czwartek i piątek w godz. 9:00-15:00. Z Komisją można się także skontaktować drogą mailową, pod adresem: rekrut.polon@uw.edu.pl. Przypominamy jednak, że głównym kanałem kontaktu z Komisją powinien być system IRK.

Praca dla nauczycieli

Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych i absolwentów szkół wyższych zainteresowanych podjęciem pracy w liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia oraz szkołach podstawowych. Podjęcie pracy w placówkach wiąże się z możliwością podjęcia pracy w dogodnym dla zainteresowanego wymiarze czasu pracy (część etatu, rozliczenie godzinowe).
 
Poszukiwani są nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących (m.in. matematyki, fizyki, j. polskiego, j. angielskiego, geografii, podstaw przedsiębiorczości), specjalistycznych (m.in. informatyka, ekonomia, logistyka), a także pedagogiki, wychowania wczesnoszkolnego etc. 
W przypadku osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych istnieje możliwość ich uzyskania poprzez ukończenie kursu lub studiów podyplomowych organizowanych przez uczelnie oraz możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych kosztów dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z dyrektorami warszawskich szkół i placówek.
 
Oferty o wolnych miejscach pracy znaleźć można na stronie Mazowieckiego Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli i Rezerw Kadrowych (www.mbopn.kuratorium.waw.pl) oraz za pośrednictwem strony Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy edukacja.warszawa.pl, zakładka Dla nauczyciela i dyrektora -> Panel dyrektora placówki -> Lista ofert. 
 
Osobą do kontaktu z ramienia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest Pani Małgorzata Zylm: mzylam@um.warszawa.pl, tel. 22 44 33 526.
 

Spotkania dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim. W tym roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, wydarzenia będą odbywały się w całości online.
 
Planowane daty Welcome Days to 6 i 7 października br. (odpowiednio w j. polskim i angielskim). Podczas spotkań zaprezentowane zostaną najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, biur oraz możliwości, z których mogą skorzystać studenci.
 
Oprócz dni inauguracyjnych, planowane jest m.in. przeprowadzenie spotkań o prawach studenta, warsztaty z orientacji kulturowej oraz spotkania na temat legalizacji pobytu.
 
Daty pozostałych wydarzeń oraz szczegółowe informacje przekażemy na początku września.
Przypominamy również o możliwości aplikowania na kurs języka polskiego dla długoterminowych studentów zagranicznych.

BEZPŁATNE TESTY NA KORONAWIRUSA

Szkolenie z zakresu planowania kariery

Szanowni Państwo,

Welcome Point zaprasza studentów zagranicznych na kolejne szkolenie, tym razem z zakresu planowania kariery.

Mamy nadzieję, że pomoże to naszym studentom i studentkom w poradzeniu sobie na rynku pracy w tym niełatwym czasie.

Podczas 8-godzinnego szkolenia prowadzonego przez profesjonalną trenerkę studenci poznają między innymi trendy na polskim rynku pracy, sposoby efektywnego poszukiwania pracy oraz dowiedzą się, jak napisać CV i list motywacyjny. Ponadto, uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i będą mieli okazję wziąć udział w symulacji rozmowy o pracę.

Warsztaty zostaną przeprowadzone online 30 i 31 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:30.

Chętnych zapraszamy do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ3xNeDMBw-R5hf9PRzDxMIbj6DDqAhwoin1JJ8eVgT4fGmg/viewform

W warsztatach mogą wziąć udział studenci zagraniczni odbywający na UW pełen cykl studiów, będący w bieżącym roku akademickim na studiach magisterskich, drugim lub trzecim roku studiów licencjackich bądź czwartym lub piątym roku studiów magisterskich.

Warsztaty są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na www.zip.uw.edu.pl.

Zależy nam na tym, żeby informacja o szkoleniu dotarła do wszystkich potencjalnych zainteresowanych, dlatego uprzejmie proszę o rozesłanie wiadomości mailowej oraz opublikowanie na stronach internetowych i  w mediach społecznościowych. W załączeniu przesyłam tekst wiadomości oraz grafikę.

Zachęcam także do linkowania naszej stronny internetowej: http://welcome.uw.edu.pl/3987-2/ oraz grupy na portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW/

Dear Students,
We would like to invite you to the next online workshop organised by Welcome Point. This time it will be ‘Career Planning' workshops with a professional trainer Joanna Jasińska, PhD.
The purpose of our workshop is:

 • getting to know the trends on the Polish market, employers' expectations and effective ways of looking for a job
 • clarification of skills and predispositions and individual professional goals of workshop participants,
 • developing application documents (CV and covering letter),
 • simulation of interview with the employer regarding work - self-presentation
 • creating an individual (general) professional activation plan for each participant

WHEN? 30th - 31st July 2020, 10 am - 1:30 pm.
Please note that attendance during two days of workshops is required.

WHERE? If you qualify for the workshop, we will send you a link to the meeting on one of the online platforms.

Who can participate?

 •  2nd and 3rd year students of 1st cycle (Bachelor's degree)
 •  4th and 5th year students of uniform Master studies
 •  students of 2nd cycle (Master's degree)

Hurry up! The places are limited.

To register to the course please fill in the form: https://forms.gle/u54hdw3a4FbMVWsVA

Application deadline: 20th July, 2020, midnight

More information: http://welcome.uw.edu.pl/3987-2/

‘Career Planning' workshop is organised within the Integrated Development Programme at the University of Warsaw and funded by European Social Fund. The objective, pursuing at the University of Warsaw between 2018-2022, is to develop competence of students and employees as well as implement the instruments which upgrade the management process of the University of Warsaw.

Kind regards,
Welcome Point UW

Stypendia pomostowe

„Stypendia pomostowe" to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Nabór stypendystów odbywać się będzie według zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021, dostępnym na stronie Organizatora www.stypendia-pomostowe.pl.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 • zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych  uczelniach akademickich;
 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
 • są dziećmi byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl);
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja będzie dostępna od 12 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. do godziny 16:00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 dostępny jest na stronie Fundacji.

Wypełniane przez kandydatów dokumenty należy dostarczyć wraz z załącznikami do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2020 r. Więcej informacji o programie na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerem telefonu: 22 531 16 43.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zastrzega, że w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju podane daty mogą ulec zmianie.

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi zmagają się w czasie pandemii studenci zagraniczni, Welcome Point przygotował dla nich warsztaty online z zarządzania emocjami.

Warsztaty pod tytułem „Emotion managment in epidemic and post-epidemic world" zostaną poprowadzone przez dr Dorotę Kobylińską z Wydziału Psychologii UW, specjalizującą się w tematyce emocji i odbędą się 6 i 7 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:30.

Studenci poznają między innymi następujące zagadnienia:

 • emocje i ich funkcje
 • zarządzanie emocjami i strategie zarządzania emocjami
 • zastosowanie strategii zarządzania emocjami w codziennym życiu
 • pozytywne emocje – jak doświadczać ich częściej?
 • emocje w kontekście polskiej kultury

Będzie to zarazem okazja do poznania nowych kolegów i do integracji.

Aby wziąć udział, należy się zarejestrować, wypełniając do 30 czerwca formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-zlIgUfRFGdUmPHoJUwyBsOgWyxgG9C9J8BNHsspt4kxGg/viewform

 W warsztatach mogą wziąć udział studenci zagraniczni odbywający na UW pełen cykl studiów, będący w bieżącym roku akademickim na studiach magisterskich, drugim lub trzecim roku studiów licencjackich bądź czwartym lub piątym roku studiów magisterskich.

http://welcome.uw.edu.pl/emotions-management-in-epidemic-a…/
https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW/


Warsztaty dla studentów zagranicznych

Dear Students!

University of Warsaw in your perspective - online workshop for international students
Welcome Point and The Volunteer Centre of The University of Warsaw announce recruitment for new workshops! 

What's our goal?  –> To explore your perspective and look at UW through the eyes of our students!
This is definitely something for you if: 

 • you are interested in the possibility of self-development;
 • you would like to have a real impact on the work of the UW;
 • you are a sociable person who enjoys working in a group.

  
We want to invite our international students to participate in workshops to have an active part in shaping our University reality. 
 
 What can you get?   

 • a unique opportunity of integration with other members of the UW's international community
 • acquiring and developing soft skills 
 • an impact on the UW's community
  developing intercultural competences
 • advancing skills in the online communication and learning
 • possibility to share your ideas and opinion in the context of the current situation
 • a certificate confirming your participation 


The workshops will last about 3,5 hours and will be held using one of the online platforms.  

When? 24th June 2020, 11:45 am - 3:15 pm 

Registration form: https://forms.gle/xBwsEQFxPxgUAmWGA  

Deadline to fill the registration form: 18th June 2020, 12:00 pm.

Please note that the presence at the entire workshop is essential to us.

Best regards,
Welcome Point UW


 

Instrukcja na egzaminy i zaliczenia pisemne

 

1. Około 3 dni przed egzaminem student powinien zalogować się kontem CAS w serwisie https://elearning.ckc.uw.edu.pl, aby upewnić się, czy nie ma z tym kłopotów.

Możliwe problemy i ich rozwiązania:

 1. Zapomniane hasło – student może je odzyskać samodzielnie: https://logowanie.uw.edu.pl/passwd-change/reset?=pl.
 2. Informacja o niepoprawnych danych logowania – student zwraca się do macierzystego wydziałowego Pełnomocnika ds. USOS; na Wydziale Polonistyki jest nim pan Konrad Kośla: konrad.kosla@uw.edu.pl.
 3. Brak e-maila w USOS – student zwraca się do macierzystego wydziałowego Pełnomocnika ds. USOS; na Wydziale Polonistyki jest nim pan Konrad Kośla: konrad.kosla@uw.edu.pl.

2. W dniu egzaminu lub zaliczenia należy:

 1. Zalogować się o danej godzinie kontem CAS na platformie https://elearning.ckc.uw.edu.pl, https://kampus-egzaminy.ckc.uw.edu.pl/, https://kampus.come.uw.edu.pl/ lub https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/ (informację o platformie, na której odbędzie się egzamin lub zaliczenie, studenci otrzymają od egzaminatora).
 2. Korzystając z zakładki „Moje egzaminy", przenieść się do przestrzeni egzaminacyjnej.
 3. Podejść do egzaminu :).

O możliwych kłopotach podczas samego egzaminu napisano tutaj: https://elearning.ckc.uw.edu.pl/sesja.


 

Instrukcja na egzaminy ustne

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do egzaminów ustnych wykorzystujemy platformę Google Meet. Zarówno student, jak i egzaminator muszą mieć:

 • urządzenia wyposażone w sprawnie działające mikrofon, kamerę i głośniki (słuchawki). Może to być: komputer stacjonarny, laptop, smartfon lub tablet;
 • przeglądarkę internetową (zalecana Google Chrome);
 • łącze internetowe umożliwiające transmisję wideo;
 • adres mailowy zarejestrowany w domenie UW.

PRZEBIEG EGZAMINU

1. Co najmniej kilkanaście minut przed wyznaczonym terminem egzaminu należy uruchomić urządzenie, przeglądarkę, sprawdzić łącze internetowe i zalogować się do swojej skrzynki mailowej w domenie UW (egzaminatorzy: @uw.edu.pl, studenci: @student.uw.edu.pl). Studenci powinni mieć przy sobie legitymacje studenckie na wypadek konieczności dodatkowego sprawdzenia tożsamości.

2. Egzamin może przebiegać w następujących wariantach:

a. Studenci zapisywali się na egzamin za pomocą Kalendarza Google na konkretną godzinę: W momencie zapisu system wygenerował link do spotkania w Google Meet. Informacja o tym została przesłana na adres mailowy, wykorzystywany podczas zapisów. Kilka minut przed wyznaczonym terminem egzaminu należy kliknąć w link przekierowujący do Google Meet.

b. Studenci zapisywali się na egzamin za pomocą zapisów w USOS lub bezpośrednio u egzaminatora na konkretną godzinę: Nie wcześniej niż o godzinie, na którą student zapisał się na egzamin, egzaminator wyśle na adres mailowy studenta mail z linkiem do spotkania w Google Meet. Należy na niego kliknąć.

c. Studenci zapisywali się na egzamin na jedną godzinę: Studenci będą przystępować do egzaminu w kolejności podanej w systemie USOS. Faktyczna godzina rozpoczęcia egzaminu zależy więc od czasu trwania wcześniejszych egzaminów. Bardzo prosimy o sprawdzanie skrzynki mailowej – na Państwa adres egzaminator wyśle link do spotkania w Google Meet. Należy na niego kliknąć.

3. Po kliknięciu na link przekierowujący do spotkania w Google Meet należy:

a. kliknąć przycisk „Dołącz do spotkania";

b. wyrazić zgodę na udostępnienie obrazu z kamery i dźwięku z mikrofonu;

c. poczekać na egzaminatora, który zaakceptuje prośbę o dołączenie do spotkania.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy ustne są nagrywane (link do informacji o przetwarzaniu danych osobowych podczas egzaminów zdalnych). Dodatkowo z każdego egzaminu sporządzany jest protokół. Nagrania są przechowywane przez egzaminatorów 14 dni i udostępnianie wyłącznie kierownikowi jednostki dydaktycznej na jego prośbę.


 

Informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020

 

UCHWAŁA NR 4
RADY KOORDYNACYJNEJ ds. CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020 ze względu na obostrzenia sanitarne związane z sytuacją pandemii


Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (tekst jednolity: Monitor UW z 2011 r. poz. 232) Rada Koordynacyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Rekomenduje się, ze względów bezpieczeństwa, przesunięcie egzaminu, o ile nie jest on obowiązkowy, na kolejny rok akademicki.

§ 2

W sesji letniej 2020 przyjmuje się dwie formy zrealizowania obowiązku egzaminu z języka obcego:

 1. egzamin ustny przeprowadzany zdalnie, który pozwala studentowi na ukończenie studiów, ale nie umożliwia zdobycia certyfikatu biegłości językowej.
  a) ta forma jest możliwa wyłącznie dla studentów, którzy muszą w tym roku akademickim zrealizować obowiązek egzaminu z języka obcego.
  b) certyfikat biegłości językowej będzie nadal możliwy do uzyskania w kolejnym roku akademickim pod warunkiem przystąpienia do pełnej formuły egzaminu certyfikacyjnego (część pisemna i ustna) oraz posiadania statusu studenta UW. Osoby takie dostaną bezpłatny żeton niezbędny podczas rejestracji na egzamin. W szczególnych przypadkach decyzję o przyznaniu żetonu podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na UW.
 2. stacjonarny egzamin pisemny w warunkach reżimu sanitarnego oraz egzamin ustny prowadzony zdalnie.
  a) ta formuła, ponieważ obejmuje obie części egzaminu certyfikacyjnego, umożliwia zdobycie certyfikatu;
  b) w wypadku egzaminów z języków innych niż j. angielski B2 mogą z niej skorzystać wszyscy studenci.


§ 3

Egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 – niezależnie od wyboru formuły - jest dostępny wyłącznie dla studentów III roku studiów licencjackich oraz III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

§ 4

Pozostałe egzaminy (w tym j. angielski na innych niż B2 poziomach) są dostępne dla studentów wszystkich lat zgodnie z ofertą egzaminacyjną.

§ 5

Student wybiera jedną formę zdawania egzaminu, rejestruje się na nią w podanym terminie rejestracji i przystępuje do egzaminu w wyznaczonym terminie. Wybór formy egzaminu jest ostateczny i obowiązuje studenta bezwarunkowo.

§ 6

Kandydaci zewnętrzni nie mogą przystępować do egzaminów z języków obcych w sesji letniej i jesiennej 2019/2020.

§ 7

 1. Rada Koordynacyjna uchwala zasady przebiegu egzaminu ustnego przeprowadzanego zdalnie zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Zasady rejestracji na egzaminy w formule zdalnej oraz stacjonarno-zdalnej zostaną przekazane odrębnie.
 3. Szczegółowy harmonogram rejestracji i terminów egzaminów w obu formułach zostanie ogłoszony odrębnie.
 4. Student zdaje egzamin poprawkowy zgodnie z wybraną przez siebie formułą egzaminu w sesji letniej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej
Jolanta Sujecka-Zając

Wytyczne Dziekana w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wytyczne

Dziekana Wydziału Polonistyki z dnia 22.05.2020 r.

w związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 105 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z wyżej wymienionym zarządzeniem zaleca się podporządkowanie działań wynikających ze stosunku pracy regule bezpieczeństwa, określonej w art. 1., ust. 2.:

„2. Pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego kraju, a także zaleceń i instrukcji Rektora, kanclerza oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.";

oraz w art. 4., ust. 1.:

„1.Świadczenie pracy na terenie Uniwersytetu, w miejscu jej stałego wykonywania, powinno być prowadzone z  zachowaniem warunków sanitarnych uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia."

W zakresie uregulowań szczegółowych na Wydziale Polonistyki zwraca się uwagę na fakt, że:

zgodnie z art. 4., ust. 2. w/w zarządzenia w dalszym ciągu możliwa jest praca w trybie zdalnym, z wyjątkiem sytuacji, w których świadczenie pracy w miejscu pracy (w siedzibie jednostki) ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ciągłości funkcjonowania Uczelni i ochronę jej majątku. W takiej sytuacji możliwe jest wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie dyżurów (art. 4., ust. 5). Za system dyżurów w jednostkach wewnętrznych odpowiadają bezpośredni przełożeni – kierownicy jednostek, za system dyżurów na poziomie wydziałowym odpowiedzialność ponoszą władze dziekańskie.

Wykaz jednostek wewnętrznych pracujących w trybie zdalnym lub w trybie dyżurów winien być ogłoszony na stronach internetowych odpowiednich jednostek. Podobnie udostępnia się system dyżurów, oraz dane kontaktowe osób pracujących w trybie dyżurów i w trybie zdalnym.

Praca badawcza odbywa się w trybie zdalnym. Dziekan, na wniosek pracownika, może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, wydać zgodę na prowadzenie badań w siedzibie jednostki. Obejmuje to również prowadzenie z siedziby jednostki przez pracownika Wydziału egzaminów i innych zajęć o charakterze dydaktycznym w trybie zdalnym, a więc bez obecności w lokalach Wydziału słuchaczy. Na przeprowadzenie egzaminu w siedzibie jednostki zgody udziela Rektor (art. 3, ust. 10).

Zgodnie z art. 4. ust. 10. wspomnianego zarządzenia należy zaktualizować dane kontaktowe pracowników na stronach internetowych jednostek wewnętrznych (w zakładkach do tego przeznaczonych).

Zgodnie z art. 5. pracownicy są zobowiązani do śledzenia korespondencji mailowej, zwłaszcza w sprawach urzędowych związanych z pandemią; korzystanie z prywatnych adresów mailowych w sprawach służbowych jest niedozwolone (ar. 5., ust. 3.).

Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować władze dziekańskie telefonicznie lub mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2!

Obieg dokumentów księgowych odbywa się w trybie dotychczasowym.

Wszelkie uregulowania wynikające z treści art. 3. w/w zarządzenia, dotyczące organizacji dydaktyki, określa Kierownik Jednostki Dydaktycznej.

                                                                                                              Dziekan Wydziału Polonistyki

                                                                                                              Uniwersytetu Warszawskiego

 

                                                                                                              /-/ prof. dr hab. Zbigniew Greń

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie organizacji zajęć, egzaminów i egzaminów dyplomowych

W związku z ZARZĄDZENIEM NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że na Wydziale Polonistyki wszystkie zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy, egzaminy dyplomowe oraz dyżury dydaktyczne do końca roku akademickiego będą odbywały się w trybie zdalnym.

Jednocześnie przypominam, że wszyscy pracownicy i studenci mają obowiązek posiadania poczty elektronicznej w domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim (pracownicy: @uw.edu.pl, studenci: @student.uw.edu.pl) i podczas zdalnych egzaminów oraz zaliczeń, przede wszystkim przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi Google dostępnych w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni", muszą korzystać wyłącznie z tych adresów mailowych (należy być zalogowanym do własnej poczty).

Podczas egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus", obsługiwanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, formą identyfikacji tożsamości jest zalogowanie się za pomocą identyfikatora i hasła do Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Warszawskiego.

Harmonogram głównej egzaminacyjnej sesji letniej na Wydziale Polonistyki został ogłoszony 15 maja br. i jest dostępny na stronie Wydziału Polonistyki i FB. Uwzględnia on informacje dotyczące platform internetowych, na których zostaną przeprowadzone poszczególne egzaminy.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki
dr Łukasz Książyk

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 – komunikat KJD

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ogłaszam harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki. Harmonogram obejmuje szczegółowy terminarz egzaminów w sesji czerwcowo-lipcowej wraz z informacją o ich formie oraz narzędziach informatycznych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. Wszystkie egzaminy i zaliczenia w sesji poprawkowej odbędą się zgodnie z kalendarzem akademickim na rok 2019/2020, czyli w terminie od 31.08.2020 do 13.09.2020 roku. Ich liczba będzie uzależniona od potrzeb studentów.    

Automatyczne przedłużenie ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczycieli akademickich

Legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, które były ważne 26 marca 2020 roku, tj. w dniu wejścia w życie rozporządzenia MNiSW wprowadzającego ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni w związku z trwającą pandemią, lub utraciły ważność nie wcześniej niż trzydzieści dni przed tą datą, na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)  zachowują ważność przez cały okres ograniczenia działania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2020 poz. 741), ograniczenie funkcjonowania uczelni obowiązuje do 24 maja 2020 roku. Legitymacje zachowują więc ważność do 23 lipca 2020 roku. Jeżeli okres ograniczenia funkcjonowania uczelni zostanie przedłużony kolejnym rozporządzeniem, automatycznie także ważność legitymacji zostanie przedłużona.

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Sekcja ds. rozwoju kompetencji pracowników działająca w ramach Biura Spraw Pracowniczych zaprasza na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/, gdzie w kategorii „Szkolenia dla nauczycieli akademickich" znajdą Państwo m.in. szkolenia z narzędzi elektronicznych potrzebnych przy prowadzeniu dydaktyki w formie zdalnej, a także szkolenia z kompetencji miękkich, z których najbliższe to:

- „Student ze spektrum autyzmu – potrzeby, potencjał i możliwości wsparcia" (15, 22 i 29 maja)

- „Stres i emocje – jak nimi zarządzać w sytuacji zmiany i pracy zdalnej?" (25-26 maja)

Ponadto w koniec maja i w czerwcu ruszają pierwsze dedykowane szkolenia menedżerskie dostępne dla nauczycieli akademickich.

Wszystkie aktualnie zaplanowane szkolenia znajdą Państwo w załączonym harmonogramie [DOCX] [PDF]. W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółami oferty, zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich" prosimy o:

 1. wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);
 2. wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

W szkoleniach realizowanych w ramach programu ZIP mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy, którzy w semestrze następującym po odbytym szkoleniu mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne – więcej szczegółów na temat udziału zawierają Zasady uczestnictwa [PDF].

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty szkoleń i zapisania się do newslettera dostępnego na platformie w panelu „Informacje organizacyjne dla nauczycieli akademickich". Możliwa jest też organizacja szkoleń dedykowanych, jednostki zainteresowane prosimy o kontakt.

Bieżące informacje są również dostępne na stronie www.zip.uw.edu.pl w zakładce Wykładowcy.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

Z poważaniem,

Zespół ds. rozwoju kompetencji pracowników

Biuro Spraw Pracowniczych

tel.:  22 5524241, 22 55 24242