OGŁOSZENIA

Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW!

Porozmawiaj z przedstawicielami kilkunastu państw i kultur, poczuj smaki z różnych zakątków świata, weź udział w warsztatach, spotkaniach i dyskusjach. Jednego dnia i w jednym miejscu. Odwiedź Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW, 17 maja na Kampusie Głównym UW i odkryj wielokulturowe oblicze Uniwersytetu Warszawskiego!

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Welcome Point UW oraz Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu UW zapraszają do wspólnego odkrywania Miasteczka na styku kultur – Cultural Hot Spot UW. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 17 maja na Kampusie Głównym UW, w godz. 10:30-18:00 będzie można:

 • spotkać przedstawicieli organizacji studenckich oraz zagranicznych studentów z UW, którzy podczas warsztatów, pokazów i rozmów przybliżą kulturę m.in. Chin, Bhutanu, Japonii, Wietnamu, Rwandy, Nigerii, Turcji, Hiszpanii, Ukrainy czy Białorusi; miejsce: Dziedziniec Główny;
 • wziąć udział w panelach dyskusyjnych oraz spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, którzy poruszą takie tematy, jak: wolontariat międzynarodowy, etyka podróżnika, sposoby na podróżowanie; miejsce: Budynek Audytoryjny (nowy Budynek Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych);
 • skosztować kuchni z różnych stron świata w strefie food trucków; miejsce: Dziedziniec Główny.

Wydarzenie jest organizowane po raz pierwszy i jak mówi Katarzyna Basisty, kierownik Welcome Point „jest odpowiedzią na potrzebę zgłaszaną przez studentów, przyjeżdżających do nas z najróżniejszych zakątków świata. Chcą pokazać to, co w ich krajach jest interesujące i co ich ukształtowało. Mają ogromne pokłady pozytywnej energii, którą chcieliby się podzielić, więc czerpmy z tego to, co najlepsze!". Na UW studiuje ponad 4800 studentów i doktorantów zagranicznych. Największe grupy stanowią nasi wschodni sąsiedzi: Ukraińcy (959 osób) i Białorusini (748), a także Hiszpanie (310) i Włosi (300) oraz Chińczycy (263).

Chcesz być na bieżąco i poznać szczegóły Miasteczka na styku kultur – Cultural Hot Spot UW? Obserwuj nasze wydarzenie na Facebooku.

Organizatorzy: Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Welcome Point UW, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW.


http://welcome.uw.edu.pl/miasteczko-na-styku-kultur-cultural-hot-spot-uw-2/

https://www.facebook.com/events/329528814403184/

Discover Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW!

Meet people from all over the world, learn about their countries and culture, taste foreign cuisine, and take part in multiple workshops, meetings, and debates. All in one place and one time. Visit Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW on Main Campus UW on May 17 and discover multicultural side of University of Warsaw!

UW Students' Union's Board together with Welcome Point and Volunteer Centre of the UW invite you for shared exploration of Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW. The event will take place on UW's Main Campus on May 17 from 10:30 AM to 6:00 PM and will include:

-        meetings with representatives of students' organizations as well as with foreign students of UW who will present cultures of their countries (e.g. Belarus, Bhutan, China, Japan, Nigeria, Rwanda, Turkey, Spain, Ukraine, Vietnam) during workshops, displays, and conversations. Place: Main Courtyard;

-       set of debates and meetings with special guests who will raise subjects such as: international voluntary service, traveler's ethics, ways to travel. Place: Auditorium Building (Faculty of Political Science and International Studies);

-        food-truck area where you will be able to taste cuisines from different corners of the world. Place: Main Courtyard.

This is the first edition of our event and, as head of the Welcome Point, Katarzyna Basisty, says: "it is the answer to needs of students who come to the University from all over the world. They want to show us their countries and cultures that shaped them. They have loads of positive energy to share so let's learn from them!".

At the UW there are more than 4 800 international students and PhD candidates. Ukrainians (959) and Belarusians (748) constitute the largest groups. There are also many students from Spain (310), Italy (300) and China (263).

Do you want to be up to date and learn all details of Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot-Spot UW? Join us on Facebook.

Organizers: UW Students' Union's Board, Welcome Point UW, Volunteer Centre of the UW.

http://welcome.uw.edu.pl/miasteczko-na-styku-kultur-cultural-hot-spot-uw-2/

https://www.facebook.com/events/329528814403184/

UDZIAŁ W BADANIU SOCJOLOGICZNYM

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów i studentki w wieku poniżej 24 lat do udziału w charakterze uczestnika/uczestniczki dyskusji grupowej w ramach międzynarodowego projektu badawczego. 
 
W projekcie RePAST (www.repast.eu) finansowanym przez Unię Europejską (Horizon 2020) badamy, jak społeczeństwo polskie radzi sobie dzisiaj z trudnymi doświadczeniami ze swojej przeszłości i jak zapobiegać konfliktom w przyszłości. W tym celu prowadzimy, między innymi, dyskusje grupowe z młodymi Polkami i Polakami. Zależy nam na poznaniu ich spostrzeżeń, przemyśleń i opinii na temat wydarzeń z trudnej przeszłości Polski i Europy.
 
Uczestnictwo w projekcie to dobra okazja, aby zapoznać się od środka ze specyfiką jakościowych badań społecznych. To także okazja do ciekawej rozmowy z innymi studentami i studentkami dotyczącej ważnych współczesnych problemów. Wreszcie, to szansa na wyrażenie swoich poglądów w międzynarodowych badaniach opinii.
 
Uczestnictwo obejmuje udział w jednej, 90-120 minutowej dyskusji grupowej (grupa ok. 6 osób) zogniskowanej wokół tematu trudnej przeszłości. Dyskusje odbędą się w Instytucie Socjologii UW przy ul. Karowej 18 (sala 406) w następujących terminach: 14.05, godz. 16:00 i 16.05, godz. 16:00. Udział jest dobrowolny i nieodpłatny. Wypowiedzi będą anonimowe.
 
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana udziałem, zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: rawski.repast@gmail.com lub swirek.repast@gmail.com. Chętnie odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania.

Kurt Vonnegut and “Quality of Place” in America’s Midwest

         


Uniwersytet Warszawski i Indiana University Bloomington
mają zaszczyt zaprosić na wykład z cyklu

Krzysztof Michałek Memorial Lecture

Kurt Vonnegut and "Quality of Place" in America's Midwest

wygłoszony przez

prof. Edwarda P. Comentale
z Indiana University Bloomington

 24 maja 2019, 13:00
Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28
Instytut Historyczny, Sala Kolumnowa

Wykład otwarty

This talk introduces my work developing cultural programs with rural communities in Indiana, and then explores how Vonnegut's fiction provides ways of thinking through difficult questions about the state's identity, culture, and politics. After a close look at Vonnegut's depictions of Indiana and its people in his novels, I examine how the author places the Midwest's cultural history squarely at the center of United States history and makes it representative of the problems that currently plague the nation at large. A widening class divide, political radicalization, the collapse of civic discourse—Vonnegut's writing locates both the causes and potential corrections to these issues in the traditions and communities he knew in the Midwest and then makes a case for writing and storytelling as essential to restoring the country's democratic institutions.

  

Edward P. Comentale is Professor of English, Associate Vice Provost for Arts and Humanities, and Director of the Arts and Humanities Council at Indiana University Bloomington. He is the author of Modernism, Cultural Production, and the British Avant-Garde and Sweet Air: Modernism, Regionalism, and American Popular Song. He co-edits a scholarly book series on fan cultures for Indiana University Press, through which he's published The Year's Work in Lebowski Studies and The Year's Work at the Zombie Research Center

 

 

DZIEŃ WIELOKULTUROWOŚCI NA UW

Welcome Point, wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu oraz Samorządem Studentów, planuje organizację dnia wielokulturowości na UW pod hasłem „Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot" 17 maja 2019 r.

Celem wydarzenia jest promocja różnorodności i wielokulturowości na Uniwersytecie oraz integracja polskich i zagranicznych studentów, a także pozostałych członków społeczności akademickiej.

Pobierz

PROPOZYCJE POSTANOWIEŃ STATUTU UW

 

Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej UW – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z dokumentem „Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu statutu UW". Uwagi można przesyłać do 25 kwietnia, wypełniając formularz.

Dokument będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UW. Na podstawie wyników tej dyskusji oraz nadesłanych uwag opracowany zostanie „Projekt Statutu UW". Zostanie on przedstawiony Senatowi 8 maja. Wtedy rozpocznie się jego pierwsze czytanie, które trwać będzie na kolejnych majowych posiedzeniach. Projekt zostanie także przedłożony do zaopiniowania Radzie uczelni oraz związkom zawodowym. Drugie czytanie projektu – który uwzględniałby zmiany wynikające z pierwszego czytania – zaplanowane jest w czerwcu. Nowy statut – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – powinien wejść w życie 1 października 2019 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.uw.edu.pl/propozycje-postanowien-statutu-uw

Program ZIP

W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odwiedź stronę internetową ZIP

Filologia polskiego języka migowego

W wyniku konkursów na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia Wydział Polonistyki otrzymał dofinansowanie z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) na przygotowanie nowego kierunku studiów II stopnia –  filologia polskiego języka migowego.

Studia umożliwiają zdobycie biegłości językowej w polskim języku migowym osadzonej w kontekście szerokiej wiedzy o kulturze i historii społeczności Głuchych. Start studiów w październiku 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat nowego kierunku już wkrótce!

LETNIE KOLEGIUM POLSKO-AUSTRIACKIE 2019

Studenci zainteresowani językiem niemieckim mają szansę wziąć udział w Letnim Kolegium Polsko-Austriackim (od 6 do 26 lipca 2019 r.). Aplikować mogą osoby ze wszystkich kierunków studiów, znające niemiecki co najmniej na poziomie B1.
 

Rekrutacja kończy się 30 kwietnia 2019 r.
Koszt: 600 zł.

Więcej informacji:

Pobierz:

Zajęcia grupowe dla osób z objawami depresji – trening metapoznawczy

Zapraszamy studentów i studentki UW doświadczających objawów depresyjnych do udziału w bezpłatnym treningu metapoznawczym. Trening ma charakter grupowych zajęć warsztatowych. Jego celem jest nabycie umiejętności rozpoznawania i modyfikowania automatycznych i nieświadomych myśli, które towarzyszą depresji. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w miniwykładach i rozmowach z zastosowaniem kreatywnych i angażujących metod oraz praktycznych i zrozumiałych przykładów z codziennego życia.

Kiedy i gdzie?

Spotkania rozpoczną się w kwietniu, najprawdopodobniej 8.04.2019, będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 17:15-18:30 w siedzibie CPP UW przy ul. Pasteura 7 w Warszawie.

Dla kogo?

Trening przeznaczony jest dla studentów i studentek UW z rozpoznaniem depresji albo doświadczających objawów depresyjnych. Jeśli czujesz, że jesteś od dłuższego czasu przygnębiony_a, brakuje Ci energii, nic Cię nie cieszy, dokuczają Ci samokrytyczne myśli albo nadmierne poczucie winy – trening metapoznawczy może być dla Ciebie odpowiednią pomocą.

Jak się zapisać?

Wszystkich chętnych zapraszamy najpierw na konsultację indywidualną z psychoterapeutą prowadzącym grupę – Joachimem Kowalskim. Zapisu można dokonać poprzez formularz cpp.asysto.pl lub pisząc na cpp@psych.uw.edu.pl

Trening obejmuje cykl 8 spotkań. Powodzenie grupy zależy od zaangażowania jej uczestników. Nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie cyklu.

Udział w treningu jest bezpłatny. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz na cpp@psych.uw.edu.pl.

UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA Z RYNKIEM PRACY (9-10 KWIETNIA 2019)

Zapraszamy do udziału w 32. edycji Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy, która odbędzie się 9-10 kwietnia 2019 r.
 
Podczas spotkań studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego mają możliwość nawiązania bezpośredniego kontakt z przedstawicielami firm, działów rekrutacyjnych i agencji rynku pracy. Mogą również odbyć indywidualną konsultację z doradcą zawodowym oraz zapoznać się z ofertami, które są dostępne w serwisie www.biurokarier.edu.pl.
 
 

BREXIT a Erasmus w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z 30 stycznia br. Biuro Współpracy z Zagranicą UW informuje,  że studenci z krajów UE przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach. To samo dotyczy studentów z uczelni brytyjskich przebywających na stypendium Erasmusa+ w krajach programu.

Komunikat ten dotyczy wyłącznie mobilności studentów, którzy przebywać będą na stypendium Erasmus 30 marca br. Jest to rozwiązanie doraźne, podjęte na wypadek „twardego" wyjścia UK z UE (tj. bez porozumienia). Nie ma zastosowania do mobilności, które rozpoczęłyby się 30 marca br. lub później.

Kwalifikacja na stypendium Erasmus od uczelni brytyjskich jest warunkowa, uzależniona od ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii brexitu.  W przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, studenci będą mogli zamienić uczelnię brytyjską na inny uniwersytet z puli miejsc wolnych pozostałych po pierwszej turze.

Osoby zakwalifikowane (studenci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy UW), których wyjazdy planowane były na 30 marca br. lub później, zostaną indywidualnie poinformowani przez BWZ o warunkach i prawie do zachowania przyznanego stypendium Erasmus.

Więcej informacji:

 

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA)

W DNIACH 11-15 LUTEGO 2019 R. NA OBSZARZE M.ST. WARSZAWY OBOWIĄZUJE PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA) ORAZ DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (dotyczący cyberprzestrzeni: BRAVO-CRP)

W związku z organizacją Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w dniach 11-15 lutego 2019 r. na obszarze m.st. Warszawy obowiązuje pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) . Stopnie alarmowe wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Więcej informacji znajdą Państwo tu: http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html oraz w Zarządzeniu Rektora Nr 82 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur postępowania na UW w sytuacji wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych oraz wprowadzenia stopni alarmowych zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP na obszarze kraju (załącznik).

Kursy językowe po angielsku

Szkoła Języków Wschodnich UW zaprasza na lektoraty języków obcych prowadzonych w języku angielskim. 
W semestrze letnim 2018/19 działalność rozpoczynają nowe grupy początkujące. 
Oferta kierowana jest szczególnie do studentów zagranicznych.
 

Foreign Language Courses

of the School of Eastern Languages

Summer Semester 2018/2019 

Registration will be open 1 – 19 February and 26 – 28 February 2019

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl

GROUPS FOR ABSOLUTE BEGINNERS

Arabic language A1.1 (3623-ARAOA1.1-eng)

Lector: Magdalena Kubarek                                            course in English – 1st semester of learning

Monday: 9.45 – 11.15, Centre for East European Studies, Oboźna 7,  room 81B

Friday: 9.45 – 11.15, Centre for East European Studies, Oboźna 7,  room 81B

 

Chinese language A1.1 (3623-CHIOA1.1-eng)

Lector: Yoke Cheng Lau-Wojciechowska                         course in English - 1st semester  of learning

Monday: 9.45 – 11.15, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

Thursday: 9.45 – 11.15, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

 

Chinese language A1.1 (3623-CHIOA1.1-rus)

Lector: Igor Arutiunow                                                     course in Russian - 1st semester of learning

Tuesday: 16.45–18.15, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210

Wednesday: 16.45–18.15, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210

 

Hebrew language A1.1 (3623-HEBOA1.1-eng)

Lector: Anna Klingofer-Szostakowska                             course in English - 1st semester  of learning

Monday: 16.45-18.15, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210

Thursday: 16.45-18.15, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 153-LAB

 

Japanese language A1.1 (3623-JAPOA1.1-eng)

Lector: Sara Manasterska                                                 course in English - 1st semester  of learning

Tuesday: 16.45-18.15, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 6

Thursday: 16.45-18.15, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 6

 

Korean language A1.1 (3623-KOROA1.1-eng)

Lector: Kamila Kozioł, Anna Piwowarska                        course in English - 1st semester  of learning

Tuesday: 13.40-15.10, Faculty of Oriental Studies, Department of Korean Studies, Hoża 69 room 036

Friday: 13.40-15.10, Faculty of Oriental Studies, Department of Korean Studies, Hoża 69 room 143

 

Russian language A2.1 (3623-ROSOA2.1-eng)             

Lector: Nataliya Krenska                                                 course in English - 1st semester  of learning

Monday: 16.45-18.15, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 6

Wednesday: 16.45-18.15, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 81C

 

Tamil language A1.1 (3623-TAMOA1.1-eng)

Lector: Iga Bielawska                                                     course in English - 1st semester  of learning

Tuesday: 18.30-20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210

Thursday: 18.30-20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210

 

Turkish language A1.1 (3623-TUROA1.1-eng)

Lector: Agnieszka Lesiczka                                             course in English - 1st semester  of learning

Tuesday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room Schayera A

Thursday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room Schayera A

 

 

Ukrainian language A1 (3623-UKROA1-eng)

Lector: Oksana Velyka                                                    course in English - 1st semester  of learning

Tuesday: 15.00-16.30, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 209

Friday: 15.00-16.30, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 209

 

OTHER LEVELS

Arabic language A1 (3623-ARAOA1-eng)

Lector: Jaśmina Samsel                                                   course in English – 2nd semester of learning

Monday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

Wednesday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

 

Chinese language A1 (3623-CHIOA1-eng)

Lector:  Yoke Cheng Lau-Wojciechowska                       course in English – 2nd semester of learning

Tuesday: 15.00 – 16.30, Centre for East European Studies, Oboźna 7,  room 81C

Friday: 15.00 – 16.30, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 81C

 

Hebrew language A1 (3623-HEBOA1-eng)              

Lector: Anna Klingofer-Szostakowska                            course in English – 2nd semester of learning

Monday: 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 208

Thursday: 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 118

 

Hebrew language A2.1 (3623-HEBOA2.1-eng)                                                          

Lector: Anna Klingofer-Szostakowska                            course in English – 3rd semester of learning

Tuesday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210

Thursday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 211

 

Japanese language A1 (3623-JAPOA1-eng)                 

Lector: Adam Klawczyński                                            course in English – 2nd semester of learning

Friday: 13.15-14.45, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

Friday: 15.00-16.30, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

 

Japanese language A2 (3623-JAPOA2-eng)                

Lector: Adam Klawczyński                                             course in English – 4th semester of learning

Friday: 16.45-18.15, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

Friday: 18.30-20.00, Faculty of Geology, Żwirki i Wigury 93, room 2135

 

Russian language A2 (3623-ROSOA1-eng)                  

Lector: Nataliya Krenska                                                course in English – 2nd semester of learning

Monday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

Friday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

 

Russian language B1 (3623-ROSOB1-eng)               

Lector: Nataliya Krenska                                                 course in English – 4th semester of learning

Monday: 18.30-20.00, Centre for East European Studies, Oboźna 7, room 6

Wednesday: 18.30-20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

 

Turkish language A1 (3623-TUROA1-eng)                 

Lector: Mehmet Yilmaz                                                 course in English – 2nd semester of learning

Tuesday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

Friday: 8.00-9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

 

School of Eastern Languages

Faculty of Oriental Studies

 

+48 22 55 20 937                           lektoraty.sjw@uw.edu.pl                       www.sjw.uw.edu.pl

DODATKOWY TERMIN PODPIĘĆ

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW w terminie od 8 do 24 lutego 2019 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 grudnia 2015 roku na UW funkcjonuje mechanizm wymuszania podpięć przedmiotów pod program podczas rejestracji na zajęcia. W systemie USOS na formularzach służących do definiowania rejestracji wydziałowych i żetonowych w polu "Czy podpięcia wymagane?" domyślna flaga ma wartość „TAK" dla nowotworzonych rejestracji i nie należy jej zmieniać. Celem zastosowania mechanizmu wymuszania podpięć jest uniknięcie sytuacji, w której to studenci będą mieli jakiekolwiek przedmioty niepodpięte pod program studiów.

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH

Szanowni Przedstawiciele kół naukowych afiliowanych przy Wydziale Polonistyki UW!
 
Dziś mija termin złożenia sprawozdania rocznego z działalności koła do prodziekana ds. studenckich dr. Łukasza Książyka. Wzór sprawozdania mogą Państwo pobrać ze strony Biura Spraw Studenckich: http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/01/zarz17_zal3.pdf
 
Sprawozdanie należy złożyć także do Biura Spraw Studenckich.
 
Koła naukowe, które dotychczas nie złożyły sprawozdania, uprzejmie proszę o jak najszybsze nadrobienie tej zaległości.
 
Do prodziekana proszę dołączyć plan działalności na przyszły rok. Złożenie sprawozdania wraz z planem stanowi warunek przyznania dofinansowania.

STYPENDIUM NA UNIWERSYTECIE TORONTOŃSKIM

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą krótkoterminowego stażu naukowego na Uniwersytecie Torontońskim (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto). Stypendium przewidziane na lata 2019-2020 kierowane jest do polskich studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających.

Pobierz

OFERTA PRAKTYK ERASMUS+ - BREPOLS PUBLISHERS

Brepols Publishers is an international academic publisher of works in the humanities.

The focus of its publications lies in primary sources from Antiquity, the Middle Ages and the Early Modern period.

Students (undergraduate, Master's candidates, PhD candidates) interested in working for Brepols Publishers (Thessaloniki, Greece office) through the Erasmus+ program,  can contact us for further information (also see file attached) via the following e-mail address: dimitrios.kyratzis@brepols.net

Brepols Publishers - Erasmus+ programme (traineeship)

 • Duration: no less than 3 months (up to 12 months).
 • Starting date: after August 2019, and as long as there is a vacancy in our office. It can be further discussed with the potential candidate.
 • Working hours: 6 hours/day (from 08.30 to 14.30). A 30 minutes break is included.
 • Leave: it is counted as extra from the working days. It is (1,67 x number of months). Eg. for a period of 6 months the number of leave days can be calculated as following: 1,67 x 6 = 10,02.
  Therefore, the trainee should have to remain in the company for 6 months and 10 days.
 • Skills: excellent communication skills; team player; broad knowledge of European history and cultures, across countries, periods, languages and disciplines
 • Degree (relevant to):
  Philology, Language & Literature, History, Archeology, Philosophy, Theology.
   
 • Traineeship description:
  supporting a team of Bibliographers working on Brepols Publishers' databases (L'Année philologique, International Medieval Bibliography, International Bibliography for Humanisme and Renaissance, Index Religiosus).
 • Languange Requirements:
  1. English (C1 or C2).
  2. Good command of any other language will be considered as an advantage.
 • Fees & Fundings:
  1. European Union-Erasmus+ programme funding (depends on the year and level of studies).
  2. 200€/per month from Brepols Pulishers as accomodation fees.
 • Office:
  Brepols Publishing Services
  Street: Ermou 55
  Post Code: 54623
  City: Thessaloniki
  Country: Greece

 

„Interstudent 2019” - najlepszego student zagranicznego w Polsce

SPOTKANIE CPP UW "REFLEKSJE NAD SAMOTNOŚCIĄ"

Centrum Pomocy Psychologicznej UW zaprasza na otwarte spotkanie "Refleksje nad samotnością". O intrapsychicznych, interpersonalnych i kulturowych źródłach samotności rozmawiać będą psychoterapeuci prof. dr hab. Katarzyna Schier oraz dr Szymon Chrząstowski

Zagadnienia:

 • związek fobii społecznej z zaniedbaniem w dzieciństwie,
 • poczucie samotności jako reakcja na stratę – nie tylko bliskiej osoby, ale także bliskiego otoczenia (np. w sytuacji wyjazdu do innego miasta na studia),
 • samotność a kultura podporządkowana technologii,
 • samotność a zdolność do bycia samemu. 

Nie zabraknie także wskazówek dotyczących tego, jak rozpoznać stan, w którym powinno zgłosić się po profesjonalną pomoc.

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia o godz. 18:30 w siedzibie Centrum Pomocy Psychologicznej UW w Warszawie, ul. Pasteura 7, sala 106 (I piętro). Wstęp wolny.

Wydarzenie na Facebook'u - https://www.facebook.com/events/1303611323109116/

TopMinds: program szkoleniowo-treningowy dla studentów i doktorantów

 

Program TopMinds to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Rekrutacja do programu rusza 19 listopada 2018 i potrwa do 2 grudnia 2018.
Edycja 2019, która potrwa od stycznia 2019 do czerwca 2019, oferuje uczestnikom:

 • udział w mentoringu indywidualnym (MENTORING) pod opieką wybranego Mentora/Mentorki,
 • udział w sesjach szkoleniowych z rozwijania kompetencji interpersonalnych (SKILLS),
 • udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata nauki i biznesu (BEST PRACTICES).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu TopMinds www.topminds.pl oraz facebooku https://www.facebook.com/TopMinds/.