OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

FILOLOGIA POLSKA - studia dzienne

FILOLOGIA POLSKA
- studia dzienne

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 20 696; 55 21 022
web: www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich, kierownik jednostki dydaktycznej
dr ŁUKASZ KSIĄŻYK

Dyżur:
środa, godz. 15.00 - 16.00, ul. Oboźna 8  I p., pok. 116
piątek, godz. 12.00 - 13.00, pok.12, Gmach Polonistyki

Kierownik stacjonarnych studiów na kierunku filologia polska
dr MONIKA KRESA

Dyżur:
wtorek,  godz. 10.00 – 11.00, pok. 28d, Gmach Polonistyki
czwartek, godz. 12:00 – 13:00, pok. 12, Gmach Polonistyki
 

Kierownik sekcji toku studiów
JOANNA BIŃKOWSKA

Sekcja toku studiów
MONIKA WESOŁOWSKA
JOLANTA PRZYGOCKA
KONRAD KOŚLA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

FILOLOGIA POLSKA - studia zaoczne

FILOLOGIA POLSKA
- studia zaoczne

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (022) 55 20 690
faks: (022) 55 21 022

Kierownik niestacjonarnych studiów na kierunku filologia polska
dr hab. MAGDALENA TRYSIŃSKA

Dyżur:

poniedziałek, godz. 13.45 - 14.45, pok. 9
wtorek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 9
sobota (dni zjazdów), godz. 12.15 - 13.15, pok. 9 lub pok. 2

Sekcja toku studiów
MAŁGORZATA GÓRZNA

poniedziałek, godz. 11.00 - 15.00
wtorek, godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
czwartek, piątek, godz. 10.00 - 14.00
sobota (dni zjazdów), godz. 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.00

 

LOGOPEDIA

Centrum Logopedyczne IPS
 
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
sekretariat : pięrto II , pok. 209
telefon 22 5520327

ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

dr hab. MARZENA STĘPIEŃ

Sekretariat

SYLWIA DOROCIUK
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl

tel. 22 5520327
ul. Karowa 20, p. 209
poniedziałek-piątek godz. 8.30 - 14.30

Opiekun praktyk logopedycznych

dr ELŻBIETA SADOWSKA

Sekcja Toku Studiów Wydziału Polonistyki

gmach Wydziału Polonistyki, p. 11 i 12
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00-14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów

POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE
 

Kierownik PSLog

dr EWA WOLAŃSKA

Sekretariat

SYLWIA DOROCIUK
e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

tel. 22 5520327
ul. Karowa 20, p. 209
Sekretariat PSLog jest czynny w:

  • niedziela (w terminach zjazdów), w godz. 8.00–12.00

 

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.:
(022) 55 24 505
e-mail: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. studenckich i dydaktycznych, kierownik studiów na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz na kierunku sztuki społeczne
Dr DOROTA SOSNOWSKA

Dyżur:
środa, piątek godz. 10.30-11.30, p. 2

Sekcja toku studiów, p.12
mgr MAGDALENA RYMWID-MICKIEWICZ – specjalista
pełnomocnik dziekana ds. systemu USOS, studia II stopnia, studenci w ramach wymiany MOST

mgr AGNIESZKA DUCKA – specjalista
studia I stopnia, studia podyplomowe

W trakcie roku akademickiego sekcja czynna:
poniedziałek 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
wtorek 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
środa nieczynne (w okresie kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień, październik);

pozostałe miesiące: 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
czwartek 11.00-15.30
piątek nieczynne

 

FILOLOGIA BAŁTYCKA

FILOLOGIA BAŁTYCKA
www.baltystyka.uw.edu.pl


Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 20 869; 55 21 022
e-mail: kjob.polon@uw.edu.pl
web: www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Kierownik KJOWPiB
prof. dr hab. ROMULAD HUSZCZA

Kierownik Zakładu Bałtystyki
dr JOANNA TABOR
jtabor.baltystyka@gmail.com

Sekretarz KJOWPiB
mgr MARTA GRZYBOWSKA
m.grzybowska@uw.edu.pl

Sekcja toku studiów dziennych
KONRAD KOŚLA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

FILOLOGIA KLASYCZNA

FILOLOGIA KLASYCZNA

Krakowskie Przedmieście 1
00- 927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 22 903
e-mail: ifk@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych, kierownik studiów na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
mgr MONIKA MIKUŁA

Dyżur:
środa, godz. 13:00-14:30 (sala nr 112/109) (do 9 lipca)

Sekretariat IFK
KAROLINA RYBACKA
OKSANA RADINA

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-13.00, w piątki w godz. 10.30-13.00, Instytut Filologii Klasycznej, p. 107

 

SLAWISTYKA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA

SLAWISTYKA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
tel./faks:
(022) 55 20 546; 55 20 311
e-mail: slavist@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. studenckich, kierownik studiów na kierunku slawistyka
Dr Maciej Falski
mfalski@uw.edu.pl

Sekretariat ISZiP

mgr KATARZYNA ANDRZEJEWSKA - specjalista, sprawy studenckie (ki.andrzejewsk@uw.edu.pl)

KATARZYNA KARWOWSKA - starszy referent, sprawy administracyjne (kkarwowska@uw.edu.pl)

telefon: (+ 48) 22 552 05 46, (+48) 22 552 03 11
faks: (+ 48) 552 15 22
e-mail: slavist@uw.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – 10.00-13.00
wtorek – 10.00-14.00
środa – dzień wewnętrzny
czwartek – 10.00-14.00
piątek – 10.00-13.00

 

STYPENDIA I SPRAWY SOCJALNE

STYPENDIA I SPRAWY SOCJALNE

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks: (022) 55 20 696
JOLANTA PRZYGOCKA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

SOCRATES-ERASMUS

STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIA DOKTORANCKIE

00-927 Warszawa
Oboźna 8 p. 312
tel.: (022) 55 20 150
e-mail: doktoranci.polon@uw.edu.pl

ANNA POKRZYWNIAK

Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 15.00
środa - sekretariat zamknięty (praca wewnętrzna)

 

 

SEKCJA DYPLOMÓW

SEKCJA DYPLOMÓW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (022) 55 20 659

ANETA PIASEK

poniedziałek 13.00 - 15.00
wtorek 9.00 - 12.00
środa, piatek - dzień wewnętrzny
czwartek 9.00 - 12.00
sobota (w terminach zjazdów), w godz. 10.00–14.00 po uprzednim umówieniu się
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 313

 


 

 

 

SAMORZĄD WYDZIAŁU POLONISTYKI