Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ALICJI KARSZNI-SOBCZAK

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 16 marca 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr ALICJI KARSZNI-SOBCZAK

tytuł rozprawy :

Analiza porównawcza narracji w opowiadaniach autobiograficznych osób jąkających się.

Promotor: Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (UW)
 
Promotor pomocniczy:

dr Krzysztof Szamburski
 

Recenzenci: Prof. dr hab. Mirosław Michalik (UP)
Dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. ucz. (UŚ)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#karsznia

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 8.03.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 10.03.2021 r.