Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. ROBERTO PERESSINA

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 25 czerwca  2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 8 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  ROBERTO PERESSINA

tytuł rozprawy:

La versione greca dell'orazione „Pro Archia poeta" di Mikołaj Żórawski (1595-1665): contributi all'analisi del testo.

Promotor: Prof. dr hab.  Barbara Milewska-Waźbińska
 Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Dr hab.  Bartosz Awianowicz
 profesor uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab.  Zofia Głombiowska
 Uniwersytet Gdański

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr BEATY GÓRSKIEJ-SZKOP

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 11 czerwca  2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 4 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  BEATY GÓRSKIEJ-SZKOP

tytuł rozprawy:

Gabinety osobliwości w literaturze drugiej połowy XIX wieku. Obecność i konteksty.

Promotor: Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
 Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska
Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz
 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MARTY EWY ROGOWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 4 czerwca  2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 4 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MARTY EWY ROGOWSKIEJ

tytuł rozprawy:

Dialog jako styl myślowy.
Wykładniki biblijnej „koiné" kulturowej w listach Norwida.

Promotor: Prof. dr hab. Danuta Ulicka
 Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Dr hab. Tomasz Korpysz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń
 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr EMILII DANOWSKIEJ-FLORCZYK

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 28  maja 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 37 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  EMILII DANOWSKIEJ-FLORCZYK

tytuł rozprawy:

Deklaracja misji przedsiębiorstw i uczelni wyższych jako podstawa wizerunku językowego tych instytucji.

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Markowski
 Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
 Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Jerzy Podracki
 Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAI DOBIASZ-KRYSIAK

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 28  maja 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MAI DOBIASZ-KRYSIAK

tytuł rozprawy:

Edukacyjny przełom demokratyczny w Polsce na przykładzie szkoły waldorfskiej.

Promotor: Dr hab. Zuzanna Grębecka
 Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Prof. dr hab. Wojciech Burszta
 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Dr hab. Monika Rzeczycka
profesor uczelni, Uniwersytet Gdański

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr AGNIESZKI OCHENKOWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 28  maja 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 8 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  AGNIESZKI OCHENKOWSKIEJ

tytuł rozprawy:

Józef Morelowski jako poeta późnego oświecenia. Próba monografii.

Promotor: Dr hab.  Zofia Rejman-Pietrzykowska
 Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Dr hab.  Danuta Kowalewska
 profesor uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab.  Agata Roćko
 profesor instytutu, Instytut Badań Literackich PAN

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MARTY BUKOWIECKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 28  maja 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 4 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MARTY BUKOWIECKIEJ

tytuł rozprawy:

Literackość form nieliterackich w literaturze polskiej po 1956 roku.

Promotor: Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
 Instytut Badań Literackich PAN
Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam Dziadek
Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski
 Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. PAWŁA JASKULSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 21  maja 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 8 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  PAWŁA JASKULSKIEGO

tytuł rozprawy:

Twórczość filmowa i literacka Janusza Nasfetera

Promotor: Dr hab.  Krzysztof Kopczyński
Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Piotr Zwierzchowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab.  Paweł Tański
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KATARZYNY DŹWIGAŁY

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 7 maja 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  KATARZYNY DŹWIGAŁY

tytuł rozprawy:

Obrazy postaci kobiecych w kontakionach Romana Melodosa.

Promotor:

Ks. prof. dr hab.  Józef Naumowicz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Recenzenci:

Dr hab.  Dominika Budzanowska-Weglenda
profesor uczelni, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab.  Ewa Osek
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr HELENY MARKOWSKIEJ-FULARY

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 7 maja 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  HELENY MARKOWSKIEJ-FULARY

tytuł rozprawy:

Literaturoznawstwo wileńskie i warszawskie 1809-1830.
W poszukiwaniu języka dyscypliny.

Promotor: Prof. dr hab. Danuta Ulicka
Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Dr hab. Tomasz Bilczewski
Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Tomasz Chachulski
profesor instytutu, Instytut Badań Literackich PAN

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.