Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. ŁUKASZA BUKOWIECKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 8 stycznia 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  ŁUKASZA BUKOWIECKIEGO

tytuł rozprawy:

Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie studiów miejskich.

Promotor: Prof. dr hab. Roch Sulima
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Wojciech Tomasik
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Mirosław Duchowski
z Akademii Sztuk Pięknych

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr CLARY ZGOŁA

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 13 grudnia 2018 roku o godz. 15.30 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  CLARY ZGOŁA
(co-tutelle)

tytuł rozprawy:

Les identités urbaines des romanciers parisiens de l'après-guerre jusqu'à l'extrême contemporain

(Miejskie tożsamości powieściopisarzy paryskich od drugiej połowy XX wieku do współczesności)
 

Promotorzy:

Dr hab.  Agnieszka Karpowicz
profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab.  Annick Louis
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

Recenzenci:

Prof. Lionel Ruffel
Université Paris 8

Dr hab. Tomasz Swoboda
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. JANA BOROWICZA

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 18.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  JANA BOROWICZA

tytuł rozprawy:

Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka.

Promotor: Dr hab.  Iwona Kurz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Andrzej Leder
profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Dr hab. Roma Sendyka
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.