Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KORNELII SOBCZAK

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 22 września 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr KORNELII SOBCZAK

tytuł rozprawy :

„Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.
Książka, literatura i legenda (1943-2014)

Promotor: Dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. (UW)
 
Recenzenci:

Dr hab. Joanna Krakowska-Narożniak, prof. IS PAN

Prof. dr hab. Stanisław Bereś (UWr)

Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#sobczak

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 15.09.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 17.09.2020 r.