Konferencje

KONFERENCJA: "ANTAGONIZM WIESZCZÓW"

Zakład Literatury Romantyzmu oraz Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zapraszają na konferencję "Antagonizm wieszczów. Spór i legenda", która odbędzie się 10-11 stycznia 2019 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich.

Pobierz

KONFERENCJA „DZIEŃ DOBRY BIZNES”

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na konferencję „Dzień dobry Biznes". Spotkanie odbędzie się w czwartek, 22 listopada, w godzinach 10:00-13:30 w sali D Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

W programie:

 • „Pierwsze kroki w biznesie" (spotkanie z Andrzejem Jeznachem, prezes firmy GERSO, która nosi miano „turkusowej organizacji" – firmy, która jest zarządzana demokratycznie, prawie bez szefa);
 • „Jak sfinansować swój biznes?" (prezentacje programów, pozwalających ubiegać się o fundusze w ramach projektów „Wsparcie w starcie", „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka", „Jeremie2");
 • „Czy kreatywności w biznesie można się nauczyć?" (warsztat kreatywności prowadzony przez Inkubator UW).

Zapraszamy studentów oraz absolwentów, którzy już prowadzą lub planują założyć działalność gospodarczą. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1174163866057638/.

Konferencja - "Kompetencje nauczyciela polonisty"

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW serdecznie zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pn.

"Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością".

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Pobierz

KONFERENCJA "POJĘCIE - KATEGORIA - SŁOWO W TEORII I PRAKTYCE"

KONFERENCJA "KATEGORIA EKSPERYMENTU W LITERATURZE"

KONFERENCJA "(NIE)OPOWIEDZIANE. POLSKIE DOŚWIADCZENIE UPOKORZENIA I WSTYDU OD CZASU ROZBIORÓW DO DZISIAJ"

KONFERENCJA "PRZYGODA W NIEZNANYM KRAJU"

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku. Część pierwsza: powieściopisarki", która odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 lutego 2019. Termin nadsyłania abstraktów: 31 grudnia 2018 r.

Pobierz:

Zaproszenie [PDF]

XXVI KONFERENCJA POLSKO-CZESKA, 24-25 WRZEŚNIA 2018 R.

24 i 25 września Wydział Polonistyki UW zaprasza na XXVI Konferencję Polsko-Czeską Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze.
Obrady toczą się na Wydziale Polonistyki w dwóch równoległych blokach: literaturoznawczym i językoznawczym.

Część językoznawcza:
Człowiek – jego właściwości i zachowania widziane przez pryzmat języka
Člověk – jeho vlastnosti a chování prizmatem jazyka

Część literaturoznawcza:
Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce 1918-1939
Revoluce v polské a české literatuře a umění 1918-1939

Pobierz

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZO-LITERATUROZNAWCZA

Instytut Języka Polskiego UW, Towarzystwo Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Języka Polskiego zapraszają na konferencję naukową:

„LITERACKI HOMO LOQUENS"

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września w sali nr 4 na Wydziale Polonistyki. Wezmą w niej udział literaturoznawcy i językoznawcy, a także poloniści uczący w warszawskich szkołach różnych szczebli.

Głównym celem konferencji jest uzasadnienie tezy, że literatura istnieje poprzez język, który nie jest bytem samym w sobie, ale stanowi źródło człowieczeństwa. Przekonanie, że człowiek jako istota mówiąca jest obecny w każdym dziele literackim, pozwala sądzić, że jego odkrycie w gąszczu słów, a także między słowami, stanie się kluczem do zupełnie nowej interpretacji tekstu artystycznego.

Pobierz:

VII KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "GLOSA DO LEKSYKOGRAFII"

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
i Laboratorium Semiotycznym Wydziału „Artes Liberales" UW
wraz z Fundacją Języka Polskiego
zapraszają na VII konferencję naukową z cyklu

GLOSA DO LEKSYKOGRAFII

„Leksykografia w różnych kontekstach".
 
Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 24–25 września 2018 roku. Gośćmi konferencji wygłaszającymi wykłady plenarne będą prof. Piotr Żmigrodzki oraz dr. Paweł Rutkowski.
 
Celem spotkania jest przyjrzenie się funkcjonowaniu dorobku leksykograficznego z rozmaitych perspektyw. Zachęcamy badaczy z Polski i z zagranicy do zgłaszania referatów dotyczących zarówno leksykografii dawnej, jak i współczesnej.
 
Szczegółowe informacje o wykładach i referatach, jak również wstępny program konferencji można pobrać poniżej.
Korespondencję w sprawach konferencyjnych prosimy kierować pod adresem: konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl.

Aktualne informacje zamieszczamy również na stronie: www.konferencjaglosa.uw.edu.pl

Zapraszamy do udziału!

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Mirosław Bańko

dr Monika Kresa

dr Ewelina Kwapień

dr Ewa Rudnicka

dr Izabela Stąpor

dr Magdalena Wanot-Miśtura

Pobierz

SEMINARIUM "MEDYCYNA NARRACYJNA"

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium

Medycyna narracyjna.

Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji"

które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r.

na Uniwersytecie Warszawskim

Narrative medicine, podejście w medycynie, dowartościowujące rozmowę z pacjentem oraz jego opowieść o doświadczeniu choroby, opracowane przez Ritę Charon i jej współpracowników z Uniwersytetu Columbia, rozwijane jest od kilkunastu lat na świecie.

Interdyscyplinarne seminarium „Medycyna narracyjna" to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tej problematyce. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich naukowców oraz lekarzy, którzy w swojej pracy badawczej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.

Chcielibyśmy spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w polskiej opiece medycznej.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne:

 • literaturoznawczo-filozoficzne podstawy koncepcji narrative medicine w ujęciu Rity Charon

 • medycyna narracyjna w praktyce klinicznej na świecie i w Polsce

 • kształcenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem podejścia narracyjnego (doświadczenia i perspektywy)

 • narracja jako narzędzie terapeutyczne w psychoterapii i w medycynie

 • filologiczne korzenie i inspiracje medycyny narracyjnej

 • rola języka w medycynie narracyjnej

 • psychologiczne i socjologiczne aspekty medycyny opartej na narracji

 • literackie doświadczenia lekarzy

Zapraszamy do nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień. Adres do korespondencji to: medycynanarracyjna@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do dnia 8 kwietnia 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia wybranych abstraktów.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, tzn. przesłanie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie: http://komunikacjamedyczna.pl. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, napoje i przerwy kawowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Językiem konferencji jest język polski.

Pobierz formularz zgłoszeniowy. [docx]

Terminarz:

Nadsyłanie propozycji wystąpień – do 8 kwietnia 2018

Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia – do 30 kwietnia 2018

Rozesłanie programu seminarium – do 13 maja 2018

Zgłaszanie udziału biernego – do 20 maja 2018


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Komitet organizacyjny:

dr Marta Chojnacka-Kuraś – przewodnicząca

dr Antonina Doroszewska

mgr Agnieszka Kostrowiecka – sekretarz

 

Komitet Naukowy:

prof. Jarosław Barański

dr Antonina Doroszewska

prof. Jan Doroszewski

dr Aldona Katarzyna Jankowska – przewodnicząca 

mgr Agnieszka Kaluga

prof. Marek Kulus

dr hab. Lena Magnone

prof. Jerzy Majkowski

prof. Roman Ossowski

prof. Tadeusz Parnowski

prof. Tomasz Pasierski

prof. Krystyna Waszakowa


 

KONFERENCJA "DOŚWIADCZENIE (AUTO)BIOGRAFICZNE A TOŻSAMOŚĆ"

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

„W kręgu dramatu obyczajowego”. Stefan Żeromski i inni (XIX-XX wiek)

„W kręgu dramatu obyczajowego". Stefan Żeromski i inni (XIX-XX wiek)

Nałęczów, 11-12 czerwca 2018

Organizatorzy:Pracownia Historii Dramatu 1864–1939, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW

oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Nałęczowie, Filia Muzeum Stefana Żeromskiego

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której chcemy zastanowić się nad fenomenem dramatu obyczajowego w XIX i XX wieku. Wówczas to formę dramatyczną, tak pasującą, by ukazać rozdarcie, rozchwianie, poszukiwanie tożsamości, redefiniowanie dotychczasowych struktur społecznych, sięgali niemal wszyscy. Wybitni i mniej wybitni twórcy dramatyczni, ale również uznani prozaicy czy poeci. Forma dramatyczna kusiła, by przez nią wyrazić przetaczającą się przez europejską kulturę przemianę.

Pobierz:

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

D Y S L O K A C J E.

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Warszawa, 5–6 marca 2018 roku

Zapraszamy Państwa do namysłu nad jedną z najtrudniejszych do scalenia i jednorodnego opisu dziewiętnastowiecznych dekad. Zależy nam na tym, by traktować ją całościowo i autonomicznie, dlatego zachęcamy do uchwycenia dynamiki jej stawania się i do opisania ówczesnej teraźniejszości uwarunkowanej tym, co się już zdarzyło i otwartej na nadchodzące nieznane. Nie interesuje nas sytuowanie lat 60. XIX wieku „wobec romantyzmu i pozytywizmu", lecz uwolnienie tego dziesięciolecia od gotowych formuł historycznoliterackich.

Pobierz:

KONFERENCJA "CONVENTION AND REVOLUTION, LIFE WRITING BY WOMEN IN THE 1800s AND 1990s"

KONFERENCJA "NEOFILOLOGIA: PERSPEKTYWY TRANSDYSCYPLINARNOŚCI"

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji

"Neofilologia: perspektywy transdyscyplinarności"

która odbędzie się w dniach 3-4 marca 2018 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w języku polskim lub angielskim (do 2.000 znaków ze spacjami) na adres: transdyscyplinarnosc@gmail.com do 30 listopada 2017 r.

Pobierz:

 

KONFERENCJA "LEŚMIAN W EUROPIE I NA ŚWIECIE"

Zapraszamy do uczestctwa w międzynarodowej konferencji naukowej

"Leśmian w Europie i na świecie"

organizowanej przez Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski).
 
Konferencja odbędzie się 23-24 października 2017 w Warszawie.
 
Pobierz:

KONFERENCJA: "DOŚWIADCZENIE WIARY W KULTURACH I LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH W ŚWIETLE MYŚLI POSTSEKULARNEJ"

Retoryka wartości - Konferencja

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativumobejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. 

Propozycje referatów należy nadesłać do 15.10.2017 r., wypełniając formularz rejestracyjny.

Więcej na stronie  Zakładu Retoryki i Mediów IPS UW.