KOMISJE RADY WYDZIAŁU 2016-2020

I. Komisja Nauki

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Prejs

 1. dr hab. Marcin Filipowicz
 2. dr hab. Piotr Garncarek
 3. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 4. dr hab. Olaf Krysowski, prof. ucz.
 5. dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
 6. dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed
 7. prof. dr hab. Mikołaj Szymański

II. Komisja Dydaktyczna

Przewodniczący: doc. dr Tomasz Wroczyński

 1. dr Justyna Garczyńska
 2. dr Monika Kresa
 3. mgr Monika Mikuła
 4. dr hab. Witold Sadowski, prof. ucz.
 5. dr Maciej Falski  (w okresie od 18 kwietnia 2018 r. do 11 lipca 2018 r.)
 6. dr Sylwia Siedlecka
 7. dr Dorota Sosnowska
 8. dr Joanna Tabor-Książyk
 9. mgr Paweł Jaskulski
 10. Konrad Stańczyk

III. Komisja Kadrowa

Przewodnicząca: prof. dr hab. Jadwiga Linde Usiekniewicz

 1. dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
 2. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
 3. dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
 4. dr hab. Alina Kępińska
 5. dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. ucz.
 6. dr hab. Danuta Sosnowska, prof. ucz.

IV. Komisja Biblioteczna

Przewodniczący: dr Igor Piotrowski

 1. mgr Irena Aleksa
 2. dr Dariusz Dziurzyński
 3. mgr Maria Franke
 4. mgr Zdzisław Kłos
 5. mgr Jadwiga Latusek
 6. dr Jagoda Wierzejska

V. Komisja Socjalna

Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Piotrowska

 1. dr Ewelina Godlewska-Byliniak
 2. dr Jan Kozłowski
 3. dr Monika Michaliszyn
 4. dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
 5. dr Agata Wdowik