AKTUALNOŚCI

« Back

XXIV Konferencja polsko-czeska

XXIV Konferencja polsko-czeska

XXIV Konferencja polsko-czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze pod patronatem JM Rektora UW.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach XXIV Konferencji polsko-czeskiej, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2014 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czuć, rozumieć, postrzegać
- pojęcia, wyrażenia i ich użycia

Cítit, rozumět, vnímat
- pojmy, výrazy a jejich užití

Wojna - retoryka walki
Válka – rétorika boje

Warszawa, 29-30 września 2014
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Kampus Główny

Część oficjalna
Sekcja językoznawcza
Sekcja literaturoznawcza

Program konferencji