Aktualności

« Back

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Zdzisławowi Liberze

W dniu 23 października 2017 r. na warszawskim Żoliborzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniemu wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego Profesorowi Zdzisławowi Liberze (1913-1998).

Tablica umieszczona została na elewacji budynku przy ul. Słowackiego 5/13 (od strony ul. Suzina), gdzie przez wiele lat Profesor Libera mieszkał wraz ze swoją żoną Heleną.

Profesor Zdzisław Libera był wybitnym znawcą literatury polskiego Oświecenia, autorem licznych prac z tego zakresu, pomysłodawcą i redaktorem naczelnym periodyku naukowego „Wiek Oświecenia", wychowawcą wielu pokoleń warszawskich polonistów.

Wydział Polonistyki podczas tej uroczystości reprezentowali: Dyrektor ILP prof. Ewa Paczoska, Prodziekan ds. dydaktycznych dr Łukasz Książyk, dr Jacek Kowzan z ZLiKED, wieloletni Dziekan dr Andrzej Guzek, dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska, którzy złożyli kwiaty pod tablicą, oraz Dziekan Wydziału prof. Zbigniew Greń, który w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego zabrał głos wobec licznie zgromadzonych uczniów i przyjaciół Profesora Libery.