AKTUALNOŚCI

« Back

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAGDY CIERESZKO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 17 grudnia 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr MAGDY CIERESZKO

tytuł rozprawy :

Obsceniczność we współczesnej reklamie – poszukiwania i analizy.
Od lat osiemdziesiątych XX wieku do dziś
(na wybranych przykładach)

Promotorzy:

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

Dr hab. Izabela Kowalczyk
profesor uczelni, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Krzysztof Obremski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.