AKTUALNOŚCI

« Back

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr EWELINY RĄBKOWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 7 stycznia 2020 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr EWELINY RĄBKOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Kulturowe obrazy zwierząt w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży w perspektywie animal studies. Wybrane problemy.

Promotor:

Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy: Dr Anna Barcz
Instytut Badań Literackich PAN
Recenzenci:

Dr hab. Dorota Michułka
profesor uczelni, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb
profesor uczelni, Uniwersytet Rzeszowski
 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.