Tomy serii

SN 1. Franciszek Grucza, Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia. Warszawa 2013. [PDF]

SN 2. Sambor Grucza, Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjali­stycznego. Warszawa 2013. [PDF]

SN 3. Sambor Grucza, Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa 2013. [PDF]

SN 4. Franciszek Grucza, Stratyfikacyjny model budowy i diakryzy języków ludzkich. Warszawa 2013. [PDF]

SN 5. Justyna Zając, Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych.
          Warszawa 2013. [PDF]

SN 6. Barbara Z. Kielar, Zarys translatoryki. Warszawa 2013. [PDF]

SN 7. Sambor Grucza, Adam Marchwiński, Monika Płużyczka (red.), Translatoryka. Koncepcje – Modele - Analizy. Warszawa 2013.
        [PDF]

SN 8. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Bilinguale Kindererziehung: ein Konzept für den polnischen Kindergarten. Warszawa 2013.
        [PDF]

SN 9. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Warszawa 2013. [PDF]

SN 10. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań glottodydaktycznych. Warszawa 2013. [PDF]

SN 11. Joanna Osiejewicz, Polnisch-deutsche Terminologie der Kfz-Haftpflichtversicherung. Warszawa 2013. [PDF]

SN 12. Tomasz Czarnecki, Szlachta. Studia o pochodzeniu historycznego terminu prawnego. Studien zur Herkunft eines
             historischen Rechtsterminus
. Warszawa 2014
. [PDF]

SN 13. Małgorzta Tryuk, Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył. O etyce w tłumaczeniu ustnym. Warszawa 2014. [PDF]

SN 14. Jan Bolesław Łompieś, Raport spółki giełdowej. Studium pragmalingwistyczne. Warszawa 2014. [PDF]

SN 15. Paweł Szerszeń, Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych.
          Warszawa 2014
[PDF]

SN 16. Agnieszka Biernacka, Tłumacz w rozprawie sądowej. Warszawa 2014 [PDF] 

SN 17. Marek Łukasik, Beata Mikołajewska (red.) Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro. Warszawa 2014 [PDF]

SN 18. Marcin Łączek, Classroom discourse. Warszawa 2014. [PDF]

SN 19. Marcin Łączek, Creative methods in teaching English. Warszawa 2014. [PDF]

SN 20. Sambor Grucza, Monika Płużyczka, Paweł Soluch (red.), Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych. Warszawa
          2014.
[PDF]

SN 21. Adam Elbanowski, Obraz Nowego Świata w piśmiennictwie staropolskim. Warszawa 2014. [PDF]

SN 22. Maria Dakowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko (red.), Edukacja dwujęzyczna w przedszkolu i szkole. Warszawa 2014. [PDF]

SN 23. Małgorzata Kornacka (red.), Spójność tekstu specjalistycznego. Warszawa 2014. [PDF]

SN 24. Anna Bajerowska, Transferencja wiedzy specjalistycznej. Warszawa 2014. [PDF]

SN 25. Iga Maria Lehman (red.), The Co-Construction of Authorial Identity in Student Writing in Polish and English. Warszawa
          2014.
[PDF]

SN 26. Tomasz Czarnecki (red.), Die Deutschen Lehnwörter im Polnischen. Untersuchungen zur Chronologie und Geographie
            der Entlehnungen
. Warszawa 2014.
[PDF]

SN 27. Piotr Romanowski (ed.), Intercultural issues in the era of globalization. Warszawa 2014. [PDF]

SN 28. ElŻbieta Plewa, Układy translacji audiowizualnych. Warszawa 2015. [PDF]

SN 29. Anna Borowska, Adrian Enright (eds.) Changing Perspectives on Aviation English Training. Warszawa 2016. [PDF]

SN 30. Monika Płużyczka, Tlumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badania eyetrackingowe. Warszawa 2015. [PDF]

SN 31 Katarzyna Sowa-Bacia, Efektywność nauczania języka niemieckiego w przedszkolu. Warszawa 2016. [PDF]

SN 32. Renata Czaplikowska, Konsens und Dissens und die Befähigung zu deren Ausdruck in Deutsch als Fremdsprache.
          Warszawa 2016.
[PDF]

SN 33. Ewa Hoher, Fachwissentransferenz im öffentlichen Diskurs. Warszawa 2016. [PDF]

SN 34. Mariusz Górnicz, Małgorzata Kornacka (red.), Spójność tekstu specjalistycznego (2). Warszawa 2016. [PDF]

SN 35. Elżbieta Jamrozik (red.), Italia 2.0 – lingua, cultura, società. Le ultime ricerche dei giovani italianisti. Warszawa 2016.
       
  [PDF]
SN 36. Alicja Sztuk, Normalizacja translatoryczna. Warszawa 2017. [PDF]

SN 37. Andrzej Dąbrowski, Reel justice a dydaktyka języka prawa jako języka obcego. Warszawa 2017. [PDF]

SN 38. Marta Małachowicz, Sambor Grucza (red.), Polskie i europejskie nurty terminologiczne. Warszawa 2017. [PDF]

SN 39. Robert Boroch, Yelena Karetina (red.), Artyści sceny i ekranu dwudziestolecia międzywojennego Europy Środkowo-
            Wschodniej w ujęciu semiotyki antropologicznej.
Warszawa 2017. [PDF]

SN. 40 Marcin Łączek, Bilingualism in an Exolingual Environment: Polish Ethic Minority in the UK. Warszawa 2018. [PDF]