Zespół DZIAŁu SERWISU INFORMATYCZNEGO

Chcesz się z nami skontaktować:

napisz maila: sdesk@adm.uw.edu.pl
zadzwoń:  (+48 22)  55-20-544

wyślij fax:   (+48 22) 55-20-793
adres pocztowy: 

DZIAŁ SERWISU INFORMATYCZNEGO
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przemieście 26/28
00-927 Warszawa

Członkowie zespołu:

Marzanna Raczyńska-Rosłonek marz@adm.uw.edu.pl
Małgorzata Rudnicka mrud@adm.uw.edu.pl
Teresa Piotrowska tp@adm.uw.edu.pl
Paweł Wróbel pwrobel@adm.uw.edu.pl
Waldemar Raźniak waldemar.razniak@adm.uw.edu.pl
Dariusz Janoszek d.janoszek@adm.uw.edu.pl
Jerzy Szatyłowicz jotes@adm.uw.edu.pl
Anna Ratajska  annar@adm.uw.edu.pl