Wiki Wiki

FrontPage

Poczta UW – najczęściej zadawane pytania #

1. Jak mogę przenieść moją książkę adresową ze starego systemu pocztowego? #

Książkę można przenieść, wybierając na starej poczcie "Książka adresowa" > "Eksportuj Książkę" i pozostawiając domyślne ustawienia. Zostanie zapisany lokalnie plik .csv. W Zimbrze należy wybrać "Właściwości" > "Importuj lub eksportuj" i wybrać plik .csv zapisany wcześniej na dysku. Domyślne ustawienia są poprawne, Zimbra rozpozna, że import dotyczy kontaktów i uaktualni Państwa książkę adresową.

2. Jak mogę ustawić automatyczny podpis dołączany do moich wiadomości? #

Zeby ustawić automatyczny podpis należy wejść we Właściwości > Podpisy i zredagować podpis. Następnie należy wejść we Właściwości > Konta i zaznaczyć podpis, który Państwo stworzyli. Będzie on pokazywał się pod każdą zredagowaną wiadomością

3. Domyślny widok kalendarza nie pokazuje niedzieli. Jak mogę to zmienić? #

Nad kalendarzem jest opcja Widok, trzeba zmienić "Tydzień roboczy" na "Tydzień" albo "Miesiąc", pokażą się niedziele.

4. Jakie przeglądarki są wspierane przez Zimbrę? #

Klient zaawansowany działa w systemach

  • Windows 2000, XP SP 3, Vista SP 2, lub Windows 7 w przeglądarkach Internet Explorer 7 lub 8, Firefox 3.0. 3.5 lub 3.6, Safari 4 lub 5, Google Chrome 2.1, 2.2, lub 2.3
  • Mac OS X 10.4, 10.5, lub 10.6 w przeglądarkach Firefox 3.0. 3.5 lub 3.6, Safari 4 lub 5, Google Chrome 2.1, 2.2, lub 2.3
  • Linux (Red Hat, Ubuntu, Debian, Fedora, lub SUSE) w przeglądarkach Firefox 3.0. 3.5 lub 3.6, Google Chrome 2.1, 2.2, lub 2.3Klient standardowy, przydatny dla starszych komputerów lub wolniejszych połączeń, działa w systemach
  • Windows 2000, XP SP 3, Vista SP 2, lub Windows 7 w przeglądarkach Internet Explorer 6.0 SP2, 7 lub 8, Firefox 3.0. 3.5 lub 3.6, Safari 4 lub 5, Google Chrome 2.1, 2.2, lub 2.3
  • Mac OS X 10.4, 10.5, lub 10.6 w przeglądarkach Firefox 3.0. 3.5 lub 3.6, Safari 3, 4 lub 5, Google Chrome 2.1, 2.2, lub 2.3
  • Linux (Red Hat, Ubuntu, Debian, Fedora, lub SUSE) w przeglądarkach Firefox 3.0. 3.5 lub 3.6, Google Chrome 2.1, 2.2, lub 2.3

5. Jak skonfigurować program pocztowy? #

Dostępne są protokoły IMAP i POP3, przy czym zdecydowanie polecamy dostęp IMAP.

  • IMAP: serwer poczta.uw.edu.pl, port 993 z SSL
  • POP3: serwer poczta.uw.edu.pl, port 995 z SSL
  • SMTP: serwer poczta.uw.edu.pl, port 465 z SSL lub port 587 z TLS

Usługi są dostępne z każdego miejsca i wymagają zalogowania. Jako loginu w Zimbrze można użyć dowolnego ze swoich aliasów, a w przypadku domeny @uw.edu.pl - także krótkiego loginu.

0 Attachments
89595 Views
Comments