O ombudsmanie Uniwersytetu Warszawskiego

Obecnie funkcję ombudsmana na Uniwersytecie Warszawskim pełni mgr Anna Cybulko.

Anna Cybulko jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od 2006 roku związana z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu rozwiązywania konfliktu, komunikacji interpersonalnej oraz dynamiki małych grup.

Od 2011 powołana na stanowisko Rzecznika Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, wspiera społeczność akademicką w radzeniu sobie z konfliktami organizacyjnymi i interpersonalnynu oraz w szukaniu rozwiązań dla spraw trudnych i nieoczywistych.

 

 

Kompetencje i specjalizacja:

Anna Cybulko jest mediatorką, moderatorką, nauczycielką akademicką oraz trenerką umiejętności społecznych.

·        Mediuje w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w ośrodku Markert Mediacje, gdzie jest wpisana na listę mediatorów sądowych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i akademickich. Prowadzi również mediacje w sporach społecznych i organizacyjnych.

·        Moderuje dyskusje i debaty, także i te, które z różnych względów toczą się w sytuacjach komunikacyjnie trudnych. Współpracuje z samorządami – m.in. Miasta Warszawy - przy projektowaniu, organizacji oraz prowadzeniu konsultacji społecznych.

·        Wykłada - m.in. na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

·        Prowadzi szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktu, komunikacji interpersonalnej, mediacji i negocjacji oraz warsztaty strategiczne.

·        Autorka tekstów nt. efektywnej komunikacji i skutecznych metod rozwiązywania sporów. Tłumaczka podręczników akademickich oraz tekstówi z obszaru mediacji, zarządzania i komunikacji