Zapraszamy do kontaktu z ombudsmanem

Każdy, kto zwróci się do ombudsmana, może liczyć na poważne potraktowanie sprawy i wysłuchanie skargi. Ombudsman po zdiagnozowaniu problemu zaproponuje właściwe rozwiązania. Jeśli zainteresowany wyrazi takie życzenie, ombudsman skontaktuje się z odpowiednimi instytucjami. W niektórych przypadkach może też zalecić mediacje.

Oprócz zajmowania się zgłaszanymi mu problemami, ombudsman będzie także promował na Uniwersytecie Warszawskim etyczne postępowanie, organizował szkolenia z zakresu radzenia sobie z konfliktami, a także sugerował, jakie zmiany - dotyczące funkcjonowania uczelni - należy wprowadzić, aby zapobiegać powstawaniu sporów i usprawniać działanie uczelni.

Web Content Display Web Content Display

INFORMACJA O URLOPIE RZECZNICZKI AKADEMICKIEJ

Informujemy, że od połowy sierpnia Rzeczniczka akademicka będzie przebywać na urlopie. Zapraszamy do kontaktu od początku września.

W tym okresie będzie działało biuro Ombudsmana, więc możliwe jest zgłoszenie sprawy lub umówienie się na spotkanie z Rzeczniczką w terminie wrześniowym.

PRACOWNIK POSZUKIWANY

Poszukujemy twórczego, energicznego i doświadczonego prawnika lub prawniczki, chętnego do wspierania Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze analiz prawnych i projektowania zmian oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

 Zakres obowiązków:

 • Gromadzenie odpowiednich przepisów, informacji i dokumentów,  monitorowanie zmian w prawie i przepisach wewnętrznych.
 • Sporządzanie analiz problemowych, raportów okresowych, materiałów informacyjnych oraz proponowanie zmian i rozwiązań problemów prawnych i faktycznych, w sprawach należących do właściwości Ombudsmana.
 • Udzielanie ustnych i pisemnych odpowiedzi na pytania interesantów.
 • Współdziałanie z Ombudsmanem w kwestii merytorycznego rozpoznawania spraw, samodzielne prowadzenie zleconych spraw studenckich.
 • Koordynacja działań antymobbingowych.
 • Działania z zakresu współpracy międzynarodowej – również w obszarze badawczym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Znajomość tematyki mobbingu i dyskryminacji.
 • Wiedza i doświadczenie w działalności z zakresu alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym, znajomość innych języków może być dodatkowym atutem.
 • Dobra organizacja pracy; samodzielność w planowaniu i realizacji zadań.
 • Biegła znajomość obsługi pakietu Office oraz elektronicznych baz informacji prawnej.
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne, umiejętność budowania dobrego kontaktu z rozmówcą.

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę, możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu (3/4 etatu);

- stabilizację i dobrą atmosferę pracy;

- ciekawą i satysfakcjonującą pracę;

- możliwość częściowo elastycznych godzin prac;

- możliwości szkoleń i rozwoju.

Wymagane jest oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Więcej info na temat działań ombudsmana: www.ombudsman.uw.edu.pl

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: anna.cybulko@uw.edu.pl najpóźniej do 25 sierpnia 2017 r.

 

WIZYTA STUDYJNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ADVOCACY ESTABLISHMENT FOR STUDENTS THROUGH OMBUDSMAN POSTION (AESOP)

W dniach 3-7 kwietnia prowadziliśmy szkolenie dla przedstawicieli 10 uniwersytetów z Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu zainteresowanych utworzeniem funkcji Ombudsmana na swoich uniwersytetach. Swoimi doświadczeniam w obszarze wspierania studentów i pracowników dzielili się z naszymi gośćmi przedstawiciele Biura Spraw Studenckich, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konflktów przy Wydziale Prawa i Administracji oraz Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, a także reprezentanci Samorządu Studenckiego.

ZZdjęcie uczestników szkolenia


SPRAWOZDANIE OMBUDSMANA ZA ROK 2016

W sekcji dokumenty znajduje się spawozdanie Ombudsmana UW za rok 2016. Link

Z usług Ombudsmana korzystali zarówno studenci jak i pracownicy, ale nie tylko. Ombudsman zajmował się zarówno sprawami indywidualnymi jak i grupowymi. Zwiększyła się ilość spraw zgłaszanych przez pracowników naukowych i naukowo-technicznych względem 2015, a spadła ilość spraw zgłaszanych przez pracowników administracyjnych. Taki i inne dane w pełnym tekście sprawozdania.


MEDIACJA – SPRAWIEDLIWOŚĆ W NOWEJ PERSPEKTYWie

Pani Anna Cybulko, Ombudsman Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład "Mediacja pracownicza w sprawach o mobbing i dyskryminację" w czasie konferencji "Mediacja, a sprawiedliwość w nowej perspektywie" zorganizowanej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie. 

 


Projekt Pełnoprawni Niepełnosprawni Zwiększanie świadomości prawnej środowisk akademickich

Fundacja Collegium Civitas wraz z Fundacją TUS oraz Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego pragną zaprosić studentów oraz kadrę zarządzającą z Państwa Uczelni do udziału w projekcie mającym na celu zwiększenie wiedzy w obszarze praw osób z niepełnosprawnościami. http://www.civitas.edu.pl/collegium/uczelnia/projekty-rozwojowe/aktualne-granty/projekt-pelnoprawni-niepelnosprawni-zwiekszanie-swiadomosci-prawnej-srodowisk-akademickich


CZARNY PONIEDZIAŁEK

W dniu 3 października dyżur Pani Ombudsman zostaje odwołany z powodu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Osoby, które chciałyby spotkać się z Panią Ombudsman proszone są o kontakt telefoniczny z biurem celem umówienia innego terminu spotkania.


REKTRUTACJA DO KLINIKI MEDIACJI

Drodzy Studenci UW. Informujemy, że trwa rekrutacja do Kliniki Mediacji prowadzonej przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów na semestr zimowy 2016/17. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o przesłanie swoich CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres:mediacje@uw.edu.pl. W cv prosimy o podanie numerów telefonów kontaktowych. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września 2016 r.


WITAJ SZKOŁO !

Już po wakacjach. Przed studentami i pracownikami UW „kampania wrześniowa". Ombudsman jest na stanowisku i stara się pomóc tam gdzie może. 


JUŻ JEST !

Nowa strona Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów.

Na stronie znajdują się informacje o działalności Centrum w nowej szacie graficznej.


DEKLARACJA PROGRAMOWA KANDADATA NA REKTORA

Na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej dostępna jest deklaracja programowa kandydata na rektora. Można znaleźć w niej elementy znajdujące się w zakresie działania Ombudsmana UW np: kwestie standardów etycznych na UW. Link do deklaracji  http://www.ukw.uw.edu.pl/files/kandydaci/dekl/230.pdf


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OMBUDSMANA ZA 2015r.

W sekcji dokumenty jest już dostępne sprawozdanie Ombudsmana z działalności za 2015r.


ULOTKA O SPOSOBIE DZIAŁANIA OMBUDSMANA

Od dziś można pobrać w sekcji Dokumenty ulotkę w formacie pdf o sposobie działania Ombudsmana.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

W dniu 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ombudsman stara się by były one przestrzegane na Uniwersytecie Warszawskim. 

"Prawa człowieka należą do każdego z nas bez wyjątku. Dopóki jednak nie poznamy swoich praw, nie będziemy się domagać ich przestrzegania oraz bronić swoich praw i praw innych, dopóty dokumenty dotyczące praw człowieka, spisywane przez dziesięciolecia, będą tylko pustymi słowami" Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon

W dniu dzisiejszym przyznawana jest także Pokojowa Nagroda Nobla. 


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW zorganizowało w dniu 19 października 2015 r. dyskusję przy okrągłym stole "Prawnik w mediacji".

 


 

KONFERENCJA "MOBBING, DYSKRYMINACJA, WYPALENIE ZAWODOWE..."

 

3 listopada 2015 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się konferencja „Mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe. Współczesne trendy zarządzania a organizacja pracy. Zagrożenia, perspektywy -  sygnalizacja." 

W ramach konferencji Ombudsman UW Pani Anna Cybulko wygłosiła wykład o swoich doświadczeniach jako mediatora na UW. 


SPOTKANIE OMBUDSMANA Z DZIEKANEM WPIA

W trakcie rozmów z Rzeczniczką akademicką Panią Anną Cybulko Dziekan Wydziału Prawa prof. K. Rączka i Prodziekan Wydziału Prawa prof. Ewa Gruza ustalili, że jeśli po ostatecznym domknięciu programów, we wtorek 13 października br. okaże się że są problemy, których nie udało się rozwiązać, osoby, które ich doświadczają proszone są o zwrócenie się do Rzeczniczki Akademickiej. Rzeczniczka akademicka zbierze konkretne problemy studentów (najpóźniej do 16 października br.) i spotka się w tej sprawie z Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Ewą Gruzą. Ważne jest aby ewentualne problemy zgłaszane za pośrednictwem Rzeczniczki akademickiej dotyczyły grup objętych zapisami czerwcowymi. Ewentualne prośby o pozostanie w grupie powinny być umotywowane: udokumentowaną kolizją zajęć, bądź ważnymi względami zawodowymi (poświadczonymi przez pracodawcę).