Zasady rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim 
 

Aktualizacja >> Zarządzenie nr 31 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie stosowania Zasad rachunkowości

Aktualizacja >> Zarządzenie nr 190 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie stosowania Zasad rachunkowości
 

Zakładowy Plan Kont  [v.032020]   
po uwzględnieniu obwieszczeń 1-10 (poniżej)

Obwieszczenie nr 2 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

Zmiany w ZPK:

10. OBWIESZCZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2020 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.032020] 

9OBWIESZCZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2020 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.022020]

8. OBWIESZCZENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2020 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.012020]

7. OBWIESZCZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.032019]

6. OBWIESZCZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 października 2019 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.022019]

5. Obwieszczenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.012019]

4. Obwieszczenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

3. Obwieszczenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

2. Obwieszczenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

1. Obwieszczenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim