>> Zasady rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim <<

Aktualizacja >> Zarządzenie nr 190 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie stosowania Zasad rachunkowości

 

>> Zakładowy Plan Kont  [v.012020] <

po uwzględnieniu obwieszczeń 1-8 (poniżej)

 

 

 

Obwieszczenie nr 2 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

Zmiany w ZPK:

1. OBWIESZCZENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2020 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.012020]

2. OBWIESZCZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.032019]

3. OBWIESZCZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 października 2019 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.022019]

4. Obwieszczenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.012019]

5. Obwieszczenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

6. Obwieszczenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

7. Obwieszczenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

8. Obwieszczenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim