Załącznik 1. Faktura dostawcy z odliczeniem podatku VAT

Załącznik 2. Wydruki przykładowych dzienników dla dokumentów ZK

Załącznik 3. Faktura dostawcy bez odliczenia podatku VAT

Załącznik 4. Wydruki przykładowych dzienników dla dokumentów MP

Załącznik 5. Faktura dostawcy opłacona gotówką przez pracownika

Załącznik 6. Wydruki przykładowych dzienników dla dokumentów MG

Załącznik 7. Wydruki przykładowych dzienników dla dokumentów MI

Załącznik 8. Wyciąg bankowy „zerujący"

Załącznik 9. Wydruki przykładowych dzienników dla dokumentów WB

Załącznik 10. Wyciąg bankowy projektowy

Załącznik 11. Wydruki przykładowych dzienników dla dokumentów 5W

Załącznik 12. Wydruki dokumentów KP i KW

Załącznik 13. Raport kasowy

Załącznik 14. Wydruki przykładowych dzienników dla dokumentów RK

Załącznik 15. Grupy dekretacji materiałów wykorzystywane przy sprzedaży

Załącznik 16. Kody podatku naliczonego w SAP wykorzystywane przy zakupach

Załącznik 17. Indeks materiałowy z pełnym opisem (wykorzystywane przy sprzedaży)–ZUUW

Załącznik 18. Indeks wydruk materiałowy- wydruk z SAP (zapis ograniczony)

Załącznik 19. Instrukcja rejestr VAT – sprzedaż

Załącznik 20. Instrukcja-wystawianie faktur w systemie SAP: sprzedaż niedekretowana

Załącznik 21. Instrukcja–wyszukiwanie rozrachunków według elementów PSP w systemie SAP

Załącznik 22. Formularz rejestrów:     [WNT, IU, DPN]    [Intrastat]

Załącznik 23. Dostawca krajowy (DKRA)

Załącznik 24. Dostawca – osoba fizyczna niebędąca pracownikiem UW (DFIZ)

Załącznik 25. Dostawca zagraniczny (DZAG) - po aktualizacji z 12 lutego 2018 roku

Załącznik 26. Dostawca zagraniczny – opłaty konferencyjne(DKON) - po aktualizacji z 12 lutego 2018 roku

Załącznik 27. Odbiorca krajowy (OKRA)

Załącznik 28. Odbiorca – osoba fizyczna niebędąca pracownikiem UW (OFIZ)

Załącznik 29. Odbiorca zagraniczny (OZAG) - po aktualizacji z 12 lutego 2018 roku

Załącznik 30. Odbiorca zagraniczny – opłaty konferencyjne (OKON) - po aktualizacji z 12 lutego 2018 roku

Załącznik 31. Instrukcja transferu danych z ERP do Excela