Wzory umów 
 
- obowiązujące od 5 lutego 2021   
 
>> wersje polskie     
Umowy wraz z załącznikami należy zawierać wyłącznie w języku polskim. Tłumaczenie udostępnione jest jedynie w celu zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów. Wersja w języku angielskim jest tożsama z wersją w języku polskim.
 
 
Agreements and annexes should only be concluded in Polish. The translation of the documents is provided only for the purpose of familiarising yourself with the content of the documents signed in Polish. The English version is the same as the Polish version.
 
 
(logowanie przy wykorzystaniu konta AD czyli tak jak do komputera służbowego z systemem Windows informacje )