Terminy wypłat wynagrodzeń 

elektronicznej wypłaty gotówkowej (autowypłaty) 

w roku akademickim 2020/2021

Nauczyciele akademiccy

Pracownicy administracyjni

Prace zlecone, honoraria

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkoły Doktorskie - stypendia

01 grudnia 2020

31 grudnia 2020

10, 23 grudnia 2020

22 grudnia 2020

17 grudnia 2020

04 stycznia 2021

29 stycznia 2021

11, 25 stycznia 2021

22 stycznia 2021

18 stycznia 2021

01 lutego 2021

26 lutego 2021

10, 24 lutego 2021

22 lutego 2021

17 lutego 2021

01 marca 2021

31 marca 2021

10, 24 marca 2021

22 marca 2021

17 marca 2021

01 kwietnia 2021

30 kwietnia 2021

09, 23 kwietnia 2021

22 kwietnia 2021

16 kwietnia 2021

04 maja 2021

31 maja 2021

10, 24 maja 2021

21 maja 2021

17 maja 2021

01 czerwca 2021

30 czerwca 2021

10, 24 czerwca 2021

22 czerwca 2021

17 czerwca 2021

01 lipca 2021

30 lipca 2021

09, 23 lipca 2021

22 lipca 2021

16 lipca 2021

02 sierpnia 2021

31 sierpnia 2021

10, 24 sierpnia 2021

23 sierpnia 2021

17 sierpnia 2021

01 września 2021

30 września 2021

10, 24 września 2021

22 września 2021

17 września 2021

01 października 2021

29 października 2021

11, 25 października 2021

22 października 2021

18 października 2021

02 listopada 2021

30 listopada 2021

10, 24 listopada 2021

22 listopada 2021

17 listopada 2021

01 grudnia 2021

31 grudnia 2021

10, 23 grudnia 2021

22 grudnia 2021

17 grudnia 2021