>> Brak obsługi interesantów w Kwesturze - do odwołania.
Kontakt z Kwesturą wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną! 

>> Kasa Główna nieczynna - do odwołania.
Rekomendujemy zamknięcie kas gotówkowych w jednostkach organizacyjnych. 

>> Zawieszamy rozliczanie wyjazdów zagranicznych - do odwołania. 
Nowy termin rozliczania wyjazdów zagranicznych - 14 dni od daty wznowienia rozliczeń. 

>> Kwestura pracuje w dyżurach pracowników w godzinach 9-15 do odwołania:

> Dyżury 30.03.2020-10.04.2020

> Dyżury 16.03.2020-27.03.2020

>> Umożliwiliśmy składanie dokumentów finansowych w pojemnikach opatrzonych  nazwami sekcji przed wejściem na 3 piętro - do odwołania.

>> Płatności staramy się realizować na dotychczasowych zasadach.

>> W uzasadnionych przypadkach, na wniosek użytkownika służbowej karty płatniczej, istnieje możliwość czasowego (do 30.04.2020r.) podwyższenia limitu karty do kwoty 20 tys. zł.

>> Bezosobowy Fundusz Płac:
- skany umów cywilnoprawnych 
zawartych z osobami niebędącymi pracownikami UW wraz z dokumentami zgłoszeniowymi do ZUS należy wysyłać na adres mailowy: umowybfp.kwestura@adm.uw.edu.pl - do odwołania. 

- wypłaty będą realizowane wyłącznie na podstawie oryginałów umów cywilno-prawnych i rachunków do tych umów (z kompletem podpisów).  

>> Przedpłaty na wydarzenia przyszłe (konferencje, targi, sympozja itp.) będą realizowane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

>> Instrukcja z dnia 27 marca 2020 w sprawie tymczasowych zmian w obiegu dokumentów finansowych w UW w związku z obowiązywaniem stanu epidemii

 

     

 

 

 

 

 

>> ZARZĄDZENIE NR 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych

>> Pismo JM Rektora z 15 października 2019 w sprawie anglojęzycznych wersji umów cywilnoprawnych

 

Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Karowa 20

00-927 Warszawa

tel. (22) 55 20-880, 23-202, 23-203

fax. (22) 55 23-299

 sekretariat.kwestura@adm.uw.edu.pl

Sekcja Obrotu Zagranicznego [kontaktobsługuje pracowników w godzinach 1000 - 1400

Kasa Główna [kontakt] czynna w godzinach 900 - 1400

TERMINY WYPŁAT

__________________________________________

Kwestura UW informuje, że nie można dokonywać żadnych transakcji gotówkowych z firmą RUCH S.A. (numer dostawcy SAP: 1000000599)

You do not have the roles required to access this portlet.