Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Karowa 20

00-927 Warszawa

tel. (22) 55 20-880, 23-202, 23-203

fax. (22) 55 23-299

 sekretariat.kwestura@adm.uw.edu.pl

Sekcja Obrotu Zagranicznego [kontaktobsługuje pracowników w godzinach 1000 - 1400

 DNIA 31.12.2019 KASA GŁÓWNA CZYNNA DO GODZ. 1200

Kasa Główna [kontakt] czynna w godzinach 900 - 1400

TERMINY WYPŁAT

__________________________________________

Kwestura UW informuje, że nie można dokonywać żadnych transakcji gotówkowych z firmą RUCH S.A. (numer dostawcy SAP: 1000000599)

You do not have the roles required to access this portlet.