Regulamin Organizacyjny Kwestury

Regulamin Organizacyjny Administracji UW

Schemat struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 28 listopada 2012 w sprawie określenia schematu struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego