WZÓR zakresu obowiązków Pełnomocnika Kwestora

Pełnomocnicy Kwestora Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

 

 

Wydział Artes Liberales Marzena Jesiotr Kontakt
Wydział Archeologii Krystyna Dudzińska Kontakt
Wydział Biologii Monika Jankowska Kontakt
Wydział Chemii Joanna Szmydt Kontakt
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Beata Surdej Kontakt
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katarzyna Liwska Kontakt
Wydział Filozofii Monika Kozera Kontakt
Wydział Socjologii Katarzyna Kołacińska Kontakt 
Wydział Fizyki Dorota Kuciak Kontakt
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Anna Kowalska Kontakt
Wydział Geologii Agnieszka Bul Kontakt
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Emilia Mroczkowska Kontakt
Wydział Historii

Agnieszka Maciejewska
do 31.10.2020

Monika Lewicka-Kielczyk
01.11.2020-31.12.2020

 
Wydział Lingwistyki Stosowanej Anna Rodek Kontakt
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Bożena Zabielska Kontakt
Wydział Nauk Ekonomicznych Beata Żak Kontakt
Wydział Neofilologii Małgorzata Ziąbska Kontakt
Wydział Orientalistyczny Katarzyna Mgłosiek Kontakt
Wydział Pedagogiczny Sylwia Swat-Marek Kontakt
Wydział Polonistyki Katarzyna Janikowska Kontakt
Wydział Prawa i Administracji Iwona Boruszewska Kontakt
Wydział Psychologii Sylwia Stanicka Kontakt
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Anna Mazurek Kontakt
Wydział Zarządzania Katarzyna Sułkowska Kontakt
Biblioteka Uniwersytecka Wioletta Zagrodzka Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą Elżbieta Jóźwik Kontakt
Centrum Europejskie Beata Mielcarz Kontakt
Centrum Sportu i Rekreacji Tomasz Zieliński Kontakt
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Ewa Krawiec Kontakt
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych  Izabela Rzępołuch Kontakt
Centrum Kompetencji Cyfrowych Marzena Pindelska Kontakt
EUROREG Monika Wolska Kontakt
Festiwal Nauki Anna Gościńska Kontakt
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Hubert Wojtasik Kontakt
Instytut Studiów Społecznych  Olga Maksymowicz Kontakt
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Marzena Jesiotr Kontakt
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Maria Flaszczyńska Kontakt
Obserwatorium Astronomiczne Anna Profecka Kontakt
Ośrodek Badań nad Migracjami Małgorzata Goleń Kontakt
Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Karolina Pośnik Kontakt
POLONICUM Krystyna Maliszewska Kontakt
Studium Europy Wschodniej Małgorzata Smolarska Kontakt
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Agnieszka Gołaszewska-Molenda Kontakt
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Eliza Balcerowska Kontakt
Ośrodek Analiz Politologicznych Beata Surdej Kontakt
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Agnieszka Otulak Kontakt
Uniwersytet Otwarty Anna Kamińska Kontakt
Wydawnictwa UW Ewa Stawińska Kontakt
Centrum Nowych Technologii  Artur Zieliński Kontakt
Pełnomocnik Kwestora ds. IDUB i 4EU+  Agnieszka Maciejewska Kontakt