Wzory zamówień

1. Zamówienie na dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2020 [pismo] [formularz]

___________________________________

2. Zamówienie na dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2020 lub do wyczerpania kwoty [pismo]  [katalog produktów] [formularz zamówienia]

___________________________________

3. Zamówienie dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek administracji centralnej UW od 25 września 2019 r. [druk zamówienia] [formularz cenowy]

___________________________________