Komunikat Kwestora nr 1/2019 z 2 stycznia 2019 roku w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej do kosztów utrzymania i rozwoju potencjału badawczego finansowanych w ramach otrzymywanej subwencji z art. 365 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Data wydania: 21.01.2019
Rok: 2019
Status: Obowiązujący
Tekst aktu: Kom.kwestora.12019.pdf
Informacje dodatkowe: