Akty prawne

 >> USTAWA 2.0 << 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

oraz USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce