2020 2020

Nr 1/2020 z 29 stycznia 2020 roku w sprawie księgowania stypendium dla wybitnych młodych naukowców 

Nr 2/2020 z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad wystawiania faktur do paragonów

 
 
Prezentacje ze szkolenia: (zakupy) (sprzedaż)
 
 
 
Załączniki: (załącznik1) (załącznik2)
 
 

Nr 10/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie sposobu uzupełniania dat płatności w SAP.