2015 2015

2015 _____________________________________________

1. Komunikat Kwestora nr 1/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie ujednolicenia księgowań wpłat masowych z systemu USOS do systemu HMS

2. Komunikat Kwestora nr 2/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zakupów składników majątkowych, do których Uniwersytet Warszawski nabywa prawo do zastosowania stawki podatku VAT 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (towary wymienione w Załączniku nr 8 do Ustawy)    [OBOWIĄZUJĄCY]

3. Komunikat Kwestora nr 3/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie podatku od towarów i usług    [OBOWIĄZUJĄCY]

 Informacja dodatkowa do Komunikatu Kwestora nr 3/2015         

4. Komunikat Kwestora nr 4/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie postępowania przy przyjmowaniu i wypłacaniu wniesionych w pieniądzu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy pismo do komunikatu kwestora nr 4/2015 oraz informacja dodatkowa    [OBOWIĄZUJĄCY]

5. Komunikat Kwestora nr 5/2015 z dnia 7 października 2015 roku w sprawie zasad zakupu środków trwałych przez jednostki organizacyjne UW realizowanych w ramach środków dydaktycznych pochodzących z dotacji budżetowej i przychodów własnych    [OBOWIĄZUJĄCY]

6. Komunikat Kwestora nr 6/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku  w sprawie aktualizacji Zakładowego Planu Kont na 2016 rok wraz z Zakładowym Planem Kont Uniwersytetu Warszawskiego 2016 

7. Komunikat Kwestora nr 7/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ewidencjonowania przychodów i kosztów usług naukowo-badawczych, których łączna wartość netto nie przekracza 30.000zł     [OBOWIĄZUJĄCY]