2017 2017

2017 _____________________________________________

1. Komunikat Kwestora nr 1/2017 z 26 stycznia 2017 roku w sprawie ewidencji księgowej dokumentów korygujących w SAP    [OBOWIĄZUJĄCY]

2. Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 roku w sprawie dokumentów pro-memoria tekst jednolity z 11 maja 2018 roku

komunikat zmieniający >> Komunikat Kwestora nr 6/2018 z 11 maja 2018 roku w sprawie zmian w komunikacie nr 2/2017 z 9 lutego 2017 roku w sprawie dokumentów pro-memoria    [OBOWIĄZUJĄCY]

3. Komunikat Kwestora nr 4/2017 z 8 czerwca 2017 roku w sprawie not wewnętrznych w SAP tekst jednolity z 11 maja 2018 roku

>> Załącznik do komunikatu Kwestora nr 4/2017 z 8 czerwca 2017 r. Wzór zamówienia do noty wewnętrznej

komunikat zmieniający >> Komunikat Kwestora nr 4/2018 z 11 maja 2018 roku w sprawie zmian w komunikacie nr 4/2017 z 8 czerwca 2017 roku w sprawie not wewnętrznych w SAP    [OBOWIĄZUJĄCY]

4. Komunikat Kwestora nr 5/2017 z 30 czerwca 2017 roku w sprawie: