2018 2018

Nr 10/2018 z 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej do przychodów i kosztów domów studenta w związku z art. 365 pkt 1 b ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce    [OBOWIĄZUJĄCY]