>> Brak obsługi interesantów w Kwesturze - do odwołania

Kontakt z Kwesturą wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną

>> Kasa Główna nieczynna - do odwołania
Rekomendujemy zamknięcie kas gotówkowych w jednostkach organizacyjnych

>> Zawieszamy rozliczanie wyjazdów zagranicznych - do odwołania.
Nowy termin rozliczania wyjazdów zagranicznych - 14 dni od daty wznowienia rozliczeń

>> Kwestura pracuje w dyżurach pracowników w godzinach 8-16 do odwołania:

Dyżury 25.05.2020-05.06.2020   

Dyżury 11.05.2020-22.05.2020  (praca w godzinach 9-15)

Dyżury 27.04.2020-08.05.2020  (praca w godzinach 9-15)

Dyżury 14.04.2020-24.04.2020  (praca w godzinach 9-15)

Dyżury 30.03.2020-10.04.2020  (praca w godzinach 9-15)

Dyżury 16.03.2020-27.03.2020  (praca w godzinach 9-15)

>> Umożliwiliśmy składanie dokumentów finansowych w pojemnikach opatrzonych  nazwami sekcji przed wejściem na 3 piętro - do odwołania

>> Płatności staramy się realizować na dotychczasowych zasadach

>> Przedpłaty na wydarzenia przyszłe (konferencje, targi, sympozja itp.) będą realizowane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach

>> ZARZĄDZENIE NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

>> Procedura związana z realizacją wniosku o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne  

 

 

 

 

 

Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Karowa 20

00-927 Warszawa

tel. (22) 55 20-880, 23-202, 23-203

fax. (22) 55 23-299

 sekretariat.kwestura@adm.uw.edu.pl

Sekcja Obrotu Zagranicznego [kontaktobsługuje pracowników w godzinach 1000 - 1400

Kasa Główna [kontakt] czynna w godzinach 900 - 1400

TERMINY WYPŁAT

__________________________________________