UWAGA: ZMIANY W SPOSOBIE POSŁUGIWANIA SIĘ SŁUŻBOWYMI KARTAMI PŁATNICZYMI (komunikat Banku Pekao) (komunikat Banku Millennium

 

>> Brak obsługi interesantów w Kwesturze - do odwołania.

Kontakt z Kwesturą wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną

>> Umożliwiliśmy składanie dokumentów finansowych w pojemnikach opatrzonych  nazwami sekcji przed wejściem na 3 piętro - do odwołania.

>> Do dnia 30.09.2020 r. Kwestura pracuje w godzinach 7-15. 

>> Kasa Główna nieczynna - do odwołania.
Rekomendujemy zamknięcie kas gotówkowych w jednostkach organizacyjnych

>> W związku z zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że wypłata zaliczek na wyjazd zagraniczny będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, tzn. wyjeżdżający otrzymywać będą przelewy na konto bankowe wskazane we wniosku wyjazdowym. Jest to podyktowane zamknięciem kasy głównej uczelni w związku z zagrożeniem Covid-19

>> Zawieszamy rozliczanie wyjazdów zagranicznych - do odwołania.
Nowy termin rozliczania wyjazdów zagranicznych - 14 dni od daty wznowienia rozliczeń

>> Płatności staramy się realizować na dotychczasowych zasadach.

>> Przedpłaty na wydarzenia przyszłe (konferencje, targi, sympozja itp.) będą realizowane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

>> ZARZĄDZENIE NR  67 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych na Uniwerystecie Warszawskim w czasie trwania epidemii COVID-19 

>> ZARZĄDZENIE NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

>> Procedura związana z realizacją wniosku o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne  


 

 

 

 

 

Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Karowa 20

00-927 Warszawa

tel. (22) 55 20-880, 23-202, 23-203

fax. (22) 55 23-299

 sekretariat.kwestura@adm.uw.edu.pl

Sekcja Obrotu Zagranicznego [kontaktobsługuje pracowników w godzinach 1000 - 1400

Kasa Główna [kontakt] czynna w godzinach 900 - 1400

TERMINY WYPŁAT

__________________________________________

 

.