Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Karowa 20

00-927 Warszawa

tel. (22) 55 20-880, 23-202, 23-203

fax. (22) 55 23-299

 sekretariat.kwestura@adm.uw.edu.pl

Godziny pracy: 800 - 1600

Kasa Główna [kontakt] czynna w godzinach 900 - 1400

Sekcja Obrotu Zagranicznego [kontaktobsługuje pracowników w godzinach 1000-1400

_________________________________________________________

Do zakresu działania Kwestury (Kw) należy organizacja i prowadzenie rachunkowości Uniwersytetu, dokonywanie kontroli dokumentów finansowych, a w szczególności:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych Uczelni;

2) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi;

3) opracowywanie dokumentacji przyjętych zasad w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz instrukcji w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych i obiegu dokumentów księgowych;

4) sporządzanie list płac;

5) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku Uczelni według zasad obowiązujących w Uczelni;

6) terminowe rozliczanie rozrachunków i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu oraz radcami prawnymi Uniwersytetu w prowadzeniu windykacji należności;

7) sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych przepisami prawa;

8) współudział w opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni;

9) współpraca przy opracowywaniu założeń komputerowego systemu obsługi finansów Uczelni.

Zaloguj się

Aby móc korzystać z pełnych zasobów strony, należy posiadać konto CAS (używane np. przy logowaniu do serwisu USOSweb).

Nie masz konta? Zarejestruj się

_____________________________________________