Zapraszamy na kursy stacjonarne i internetowe z przedmiotów ogólnouniwersyteckich

prowadzone przez pracowników i doktorantów KLF UW 

w semestrze zimowym 2016/2017:

Zajęcia internetowe:

dr Alicja Wójcicka, Zasoby i narzędzia informatyczne w pracy językoznawcy 

Zajęcia stacjonarne (w sali 2.012):

 

Godzina  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8.00-9.30

Repozytoria i biblioteki cyfrowe

KON.

prof. J. Bień

Dygitalizacja polskich słowników historycznych

KON

prof. J. Bień

Problemy digitalizacji tekstów 

KON

prof. J. Bień

 

 

 
9.45-11.15  

 

Teoretyczne podstawy leksykografii jednojęzycznej

KON

prof. M. Danielewiczowa

(Dom Kupców, ul. Oboźna 8)

 

Argumentacja w przestrzeni publicznej

KON

D. Ziembicki

   

10-12.30

Studia z filozofii języka

prof. A. Bogusławski

(zajęcia raz w miesiącu)

11.30-13.00

Składnia w semantyce, sematyka w składni. Wybrane problemy teoretyczne

KON

dr A. Wójcicka

 

Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego

KON

prof. M. Danielewiczowa

 

 

Semantyka

KON

dr J. Wiślicki

 
13.15-14.45

Zasoby i narzędzia informatyczne w pracy językoznawcy

KON

dr A. Wójcicka

Wprowadzenie do semantyki leksykalnej

KON

prof. M. Danielewiczowa

 

 

Język japoński.
Lektura japońskich tekstów językoznawczych

KON

dr J. Wiślicki

 
15.00-16.30

 

 

   

Podstawy analizy tekstu literackiego

KON

prof. J. Wajszczuk