Utworzona w 2008  roku Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej UW (http://bc.klf.uw.edu.pl/) ma za zadanie dostarczać w wygodnej formie dokładnych informacji na temat bieżących publikacji pracowników Katedry; w bibliotece udostępniane są również pełne teksty publikacji, jeśli jest to możliwe ze względów prawnych i technicznych. Przechowywane są również niektóre prace niepublikowane, takie jak rozprawy doktorskie, prezentacje konferencyjne czy materiały dydaktyczne. Szczegółowe zasady działania biblioteki oparte są na rekomendacjach OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories), dostosowanych do charakteru i przeznaczenia biblioteki.

Biblioteka Cyfrowa KLF pozwala na przeszukiwanie według wyrafinowanych kryteriów nie tylko opisów bibliograficznych, ale i tekstów przechowywanych w niej publikacji. Dodatkowo można systematycznie otrzymywać (za pomocą subskrypcji tzw. kanałów informacyjnych RSS lub Atom) informacje o wszystkich nowych publikacjach lub tylko tych, które spełniają zadane kryteria.

Informacja o starszych publikacjach dostępna jest w bibliograficznej bazie danych UW. Bazę można przeszukiwać na różne sposoby, ten odnośnik prowadzi do jednego z najwygodniejszych sposobów przeszukiwania: w miarę wprowadzania znaków do pól

  • Imię

  • Nazwisko

  • Tytuł

wyświetla się odpowiednio ograniczona lista publikacji.