Kolejny wykład Profesora Andrzeja Bogusławskiego

w serii Studia z filozofii języka

zostanie wygłoszony 18 maja 2019 r. (sobota) w godz. 10-13

ul. Dobra 55, s. 2.012


                                                         ----------------------------------------------------------
 

Projekt Statutu UW

Prezentujemy „Projekt Statutu UW", który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką.

Projekt dostępny jest na stronie: www.uw.edu.pl/projekt-statutu-uw. Znaleźć tam można również listę nadesłanych komentarzy oraz list rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie.

---------------------

Propozycje postanowień Statutu UW

 

Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej UW – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z dokumentem „Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu statutu UW". Uwagi można przesyłać do 25 kwietnia, wypełniaj±c formularz.

 

Dokument będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UW. Na podstawie wyników tej dyskusji oraz nadesłanych uwag opracowany zostanie „Projekt Statutu UW". Zostanie on przedstawiony Senatowi 8 maja. Wtedy rozpocznie się jego pierwsze czytanie, które trwać będzie na kolejnych majowych posiedzeniach. Projekt zostanie także przedłożony do zaopiniowania Radzie uczelni oraz zwi±zkom zawodowym. Drugie czytanie projektu – który uwzględniałby zmiany wynikające z pierwszego czytania – zaplanowane jest w czerwcu. Nowy statut – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – powinien wejść w życie 1 października 2019 r.

 

Więcej informacji znaleĽć można na stronie: www.uw.edu.pl/propozycje-postanowien-statutu-uw

 

--------------------------------------------------------------------

 

W 2019 roku w Katedrze Lingwistyki Formalnej

dr Celina Heliasz-Nowosielska prowadzi badania w ramach grantu Miniatura NCN pt.

 Relacjonowanie działań komunikacyjnych z uwzględnieniem ich multimodalności. 
Badania pilotażowe na materiale etiud Szkoły Filmowej w Łodzi.

Projekt jest realizowany dzięki współpracy KLF UW ze  Szkołą Filmową w Łodzi, która udostępniła do badania materiały video zgromadzone w Archiwum Filmowym

------------------------------------------------------------------

 

Z radością informujemy, że 

dr Celina Heliasz-Nowosielska

zdobyła finansowanie na projekt NCN

Relacjonowanie działań komunikacyjnych z uwzględnieniem ich multimodalności.

Badania pilotażowe na materiale etiud Szkoły Filmowej w Łodzi

 

Gratulujemy serdecznie i życzymy owocnych badań!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy na stronie KLF UW!