Udostępniona przez Katedrę Lingwistyki Formalnej wyszukiwarka słownikowa pozwala na wygodne przeszukiwanie słowników w formacie DjVu. Prace nad wyszukiwarką zostały sfinansowane przez grant MNiSzW nr N N519 384036 "Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych"

 

Aktualnie dostępne są za jej pomocą następujące słowniki i korpusy:

 

Na podstawie logów serwera WWW za pomocą narzędzi Katedry Lingwistyki Formalnej generowane są pewne statystyki dotyczące wykorzystania wyszukiwarki słownikowej z podziałem na poszczególne publikacje, kraje oraz domeny, z których były prowadzone kwerendy.

W 2014 r. było średnio 5,7 tys. kwerend miesięcznie. Liczbę kwerend w 2014 r. z podziałem na publikacje można znaleźć w pliku PDF, a z podziałem na kraje, z których pochodziły kwerendy, w kolejnym pliku PDF.

 

Liczba kwerend z podziałem na publikacje w 2015 r.

Słownik lub korpus

styczeń

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień

Słownik polszczyzny XVI wieku

3 521

2 416 1 660 2 890 2 376 1 801 1 141 1 469

Słownik Lindego

1 846

1 083 1 531 1 899 2 291 1 622 403 633

Słownik warszawski

992

935 1 419 1 881 5 666 4 145 943 688

Słownik geograficzny

169

172 759 471 447 214 131 159

Korpus IMPACT GT 2

219

103 185 101 176 47 63 78

Korpus IMPACT GT 1

568

68 74 93 144 40 186 17
RAZEM 7 315 4 822 5 628 7 335 11 100 7 869 2 867 3 044