Uniwersytet Warszawski

Wydział Neofilologii UW

USOSweb UW

Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej UW

Wyszukiwarka leksykograficzna (jeden z wyników projektu MNiSzW nr N N519 384036)

Wizualizacja wyników analizy syntaktycznej (częściowa realizacja koncepcji Janusza S. Bienia, opisanej m.in. w jego książce, przygotowana przez Andrzeja Zaborowskiego w ramach pracy magisterskiej, w trakcie testowania)

Przeglądarki plików DjVu: 

DjVuLibre

LizardTech