mgr Jakub Kozakoszczak

Doktorant w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW, interesuje się rolą introspekcji w badaniu języka. Pracuje nad metodą pozyskiwania i ewaluacji danych negatywnych do opisu syntaktyki i semantyki języków naturalnych z zastosowaniem metod inżynierii lingwistycznej.

Ukończył kierunek Artificial Intelligence na specjalności Speech and Language Technology na Uniwersytecie KUL w Leuven oraz Philosophy of Being, Cognition and Value i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi zajęcia z zakresu semantyki leksykalnej i lingwistyki informatycznej.

Współpracuje w ramach projektów naukowych z Wydziałem Artes Liberales UW i Instytutem Podstaw Informatyki PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego i Ośrodka Badań Filozoficznych. Członek Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia UW.