mgr Joanna Filipczak

Doktorantka w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW, zajmuje się językami migowymi, pracuje w zespole tworzącym korpus polskiego języka migowego (PJM).  Jej rozprawa doktorska będzie dotyczyć wykładników struktury informacyjnej zdania w PJM. 

Zainteresowania badawcze: transkrypcja języków migowych, fonologia, struktura tematyczno-rematyczna języków wizualno-przestrzennych. Interesuje się także lingwistyką matematyczną, historią pisma i językami zagrożonymi. Jest także prezesem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej.